Phê duyệt đề cương đề tài “Nghiên cứu thành phần các hoạt chất và sản phẩm có tác động kháng viêm, giảm đau hỗ trợ điều trị viêm khớp từ cà gai leo (Solanum procumbers Lour.) ở An Giang”

Cập nhật : 30/12/2016 | 04:51
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
(Cổng TTÐT An Giang) - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3739/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 để phê duyệt đề cương đề tài “Nghiên cứu thành phần các hoạt chất và sản phẩm có tác động kháng viêm, giảm đau hỗ trợ điều trị viêm khớp từ cà gai leo (Solanum procumbers Lour.) ở An Giang”.
Mục tiêu của đề tài nhằm nghiên cứu thành phần các hoạt chất và sản phẩm có tác động kháng viêm, giảm đau từ Cà gai leo để định hướng xây dựng vùng trồng nguyên liệu, phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu và bảo hộ các sản phẩm từ Cà gai leo ở An Giang.


Đề tài do PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Mai - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM làm chủ nhiệm đề tài và thực hiện trong 24 tháng (Từ tháng 01/2017 đến 01/2019)

Các nội dung thực hiện của đề tài gồm: nghiên cứu thành phần các hợp chất của Cà gai leo trồng ở An Giang; xây dựng phương pháp định lượng các thành phần chính có trong Cà gai leo bằng phương pháp HPLC-DAD; khảo sát điều kiện thu hoạch, sơ chế và bảo quản nguyên liệu Cà gai leo có độ ổn định về hàm lượng các hoạt chất; nghiên cứu quy trình chiết xuất cao chiết tiềm năng từ Cà gai leo và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của cao chiết; đánh giá độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của mẫu cao chiết tiềm năng và sản phẩm bột nano trên động vật thực nghiệm; đánh giá tác dụng chống viêm khớp, giảm đau của cao chiết và sản phẩm bột nano từ Cà gai leo trên mô hình in vitro và trên động vật thực nghiệm; xây dựng quy trình điều chế sản phẩm nano từ cao chiết tiềm năng của Cà gai leo; đào tạo, nâng cao năng lực quy trình thu hoạch, bảo quản, kiểm soát chất lượng nguyên liệu, chế biến, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm Cà gai leo

Dự toán kinh phí thực hiện đề tài là 1.213.867.616 đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ, bao gồm: Công lao động 804.931.000 đồng; Nguyên vật liệu năng lượng: 299.674.400 đồng và chi khác 109.262.216 đồng.


Sản phẩm của đề tài gồm: 01 Báo cáo khoa học tổng kết đề tài; các sản phẩm từ Cà gai leo: Cao chiết bán thành phẩm từ Cà gai leo (100 gr), bột nguyên liệu nano (50 gr), viên nang cứng (5.000 viên); Bộ 04 chất đối chiếu (marker) của Cà gai leo (10 mg/chất); 10-15 hợp chất trong Cà gai leo (tên, cấu trúc và hàm lượng các hợp chất); Bốn quy trình, gồm: Quy trình phân tích định lượng các thành phần chính có trong Cà gai leo bằng phương pháp HPLC-DAD; Quy trình sơ chế nguyên liệu đạt tiêu chuẩn cơ sở; Quy trình điều chế cao chiết bán thành phẩm; Quy trình tạo hệ phân tán nano và bột sản phẩm; Bộ hồ sơ dược lý của của chế phẩm; 01 Bài báo khoa học: được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành; Hỗ trợ đào tạo ít nhất 01 thạc sĩ cho An Giang; ít nhất 20 học viên của tỉnh được đào tạo về kỹ thuật thu hoạch, bảo quản và sơ chế nguyên liệu cà gai leo; ít nhất 02 cán bộ kỹ thuật của An Giang được đào tạo chuyển giao công nghệ các quy trình có liên quan.


Đơn vị phối hợp thực hiện của đề tài là Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh và Học Viện Quân Y Hà Nội.

Đơn vị tiếp nhận sử dụng kết quả là Hội Đông y huyện Tịnh Biên cũng như các tổ chức, cá nhân khác nếu có yêu cầu theo quy định hiện hành.


Bạch Kim