Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị tuyên truyền thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại An Giang

Cập nhật : 09/01/2017 | 02:06
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
(Cổng TTÐT An Giang) - Căn cứ Thông báo số 217/TB-BTTTT, ngày 10/11/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam tại phiên họp lần thứ 12 của Ban chỉ đạo (19/10/2016); Quyết định số 2689/QĐ-UBND, ngày 29/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh An Giang.

Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn  đề nghị Báo An Giang, Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố tăng cường đưa tin, bài, phóng sự,… tuyên truyền về số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh An Giang; tuyên truyền thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại An Giang trước ngày 01/7/2017; tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân mục đích, ý nghĩa việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh; đưa tin về việc triển khai thực hiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn tỉnh. 


Đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ cho các Đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân. Tài liệu, nội dung tuyên truyền được đăng tải trên các trang thông tin điện tử: 


http://mic.gov.vn/shth/Pages/trangchu.aspx hoặc http://sohoatruyenhinh.vn. 


Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị nêu trên thực hiện tốt chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh. Định kỳ theo báo cáo tháng, có tổng hợp kết quả tuyên truyền về Sở Thông tin và Truyền thông để báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh./.


Nguồn: CV số 873/STTTT-BCXB, ngày 29/12/2016 của Sở TT&TT
Tin: Thành Nhơn