An Giang: Ban hành Quyết định thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh

Cập nhật : 05/01/2017 | 10:34
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 30/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 3757/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh An Giang. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Theo đó, ông Phạm Trung Quân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thành viên Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh, thay thế ông Trình Lam Sinh; ông Phan Văn Kiến, Phó Trưởng phòng Khoa giáo – Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh, thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, thay thế cho ông Trần Tuấn Khanh.


Nhiệm vụ của ông Phạm Trung Quân và ông Phan Văn Kiến do Trưởng ban Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh An Giang phân công;


Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nguồn: Quyết định số 3757/QĐ-UBND, ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh


Tin: Thành Nhơn