Lữ đoàn 962: Khai mạc lớp tập huấn cán bộ năm 2017

Cập nhật : 09/01/2017 | 02:08
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
(Cổng TTÐT An Giang) - Sáng ngày 09-1, tại Tiểu đoàn 3(xã Kiến An, huyện Chợ Mới), Lữ đoàn 962 tổ chức khai mạc lớp tập huấn cán bộ năm 2017 cho 65 đồng chí là Sĩ quan, Quân nhân chuyên nghiệp Trung đội trưởng, thuyền trưởng, trợ lý các cơ quan, đơn vị.

Theo kế hoạch Lớp tập huấn diễn ra trong thời gian 5 (từ ngày 09/01 đến 13/01/2017) ngày học viên được học tập về Chính trị, Quân sự, Hậu cần và Kỹ thuật như: thống nhất thể thức trình bày giáo án huấn luyện, kế hoạch thông qua giáo án, đăng ký sổ sách huấn luyện; giới thiệu và tham quan đội mẫu thông qua giáo án huấn luyện kỹ thuật bắn súng AK bài 2; giới thiệu và tham quan đội mẫu huấn luyện đội ngũ chiến thuật đề mục “từng người và tổ bộ binh trong chiến đấu”; huấn luyện thể thao theo đặc chủng: cầu sóng, vòng quay trụ, vòng lăn, đu quay 360; một số nội dung trong Quy chế số 438/QĐ-CT ngày 21/3/2016 của Tổng Cục Chính trị về công tác giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam; một số nội dung triển khai học tập và làm theo “tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chế độ, tiêu chuẩn hậu cần đối với quân nhân tại ngũ, lực lượng dự bị động viên năm 2017; biện pháp say nắng, say sóng trong huấn luyện; nội dung ngày kỹ thuật trên tàu; hệ thống sổ sách nghiệp vụ ngành tàu thuyền quân sự…


Thông qua tập huấn nhằm bồi dưỡng, thống nhất một số nội dung cơ bản về công tác quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chỉ huy điều hành, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2017 và những năm tiếp theo cho đội ngũ Sĩ quan, Quân nhân chuyên nghiệp trong đơn vị, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.


Tin, ảnh:THÀNH TÂM