" Dân vận khéo” và “Dân vận khéo xây dựng nông thôn mới” ở Thoại Sơn

(Cổng TTĐT An Giang) - Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp ở huyện Thoại sơn đã tập trung lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động tối đa mọi nguồn lực và đạt được một số kết quả quan trọng.

Trong đó có vai trò quan trọng của công tác vận động quần chúng để xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” ở địa phương.


Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ban Dân vận huyện ủy Thoại Sơn đã tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy ban hành các kế hoạch “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” theo từng giai đoạn 2011 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020. Trên cơ sở đó, hàng năm Ban Dân vận huyện ủy đều xây dựng kế hoạch và thông qua đồng chí chủ tịch UBND huyện phê duyệt. Hàng năm đơn vị đều có tổ chức sơ kết. Trên cơ sở đó, Ban Dân vận huyện ủy đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể của huyện, Dân vận các xã thị trấn tham mưu với cấp ủy để xây dựng kế hoạch hàng năm. Song song đó triển khai ra các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Hàng năm, Ban Dân vận đã triển khai công tác tuyên truyền cho các cán bộ, đoàn viên hội viên tích cực tham gia. Tính trong 05 năm qua, đã tuyên truyền 70 cuộc ở cấp huyện, với trên 2.000 lượt cán bộ, cấp xã thị trấn trên 800 cuộc với trên 25 ngàn cán bộ đoàn viên, hội viên tham dự. 


Qua đó, từ năm 2011 đến nay, toàn huyện đã triển khai được thực hiện 1.238 mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”. Nhìn chung đa số đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân đã đồng tình, nhất trí cao tham gia hưởng ứng tích cực, ý thức được trách nhiệm trong thực hiện các phong trào với phương châm “ Nhà nước và nhân dân cùng làm” các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu không cần vốn nhà nước đầu tư. Bên cạnh đó, Ban Dân vận huyện ủy đã ký giao ước thi đua thực hiện phong trào “ Dân vận khéo” trong 5 năm 2011 - 2015 với Mặt trận, các đoàn thể, Công an, Ban chỉ huy quân sự huyện, Khối Dân vận các xã thị trấn, qua đó các đơn vị các huyện, xã, thị trấn đã đăng ký kế hoạch hàng năm thực hiện từ 1 đến 2 mô hình , mỗi ấp đăng ký thực hiện ít nhất 01 mô hình. 


Trong lĩnh vực kinh tế tiêu biểu có các các mô hình như Đội tình nguyện thi công cầu, đường gắn với mô hình vận động xã hội hóa xây dựng giao thông nông thôn. Đến nay đã hòan thành và đưa vào sử dụng 67 cây cầy nông thôn, nâng cấp và mở mới 62 km đường với tổng kinh phí đầu tư trên 100 tỷ đồng; Vận động nhân dân tham giao mặt bằng thực hiện mở rộng và nâng cấp Tỉnh lộ 943 đoạn thị trấn Phú Hòa - Thị trấn Núi sập, Phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, Mô hình Tổ xoay vòng vốn..góp phần giúp đòan viên, hội viên và nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập cho gia đình.


Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội có phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, mô hình “quỹ vì người nghèo”,  quỹ ” Cây mùa xuân”, mô hình “5 không 3 sạch”, vận động mua xe chuyển bệnh từ thiện, mô hình Mái ấm tình thương,...


Trên lĩnh vực an ninh quốc phòng có các phong trào “ Toàn dân bảo vệ tổ quốc” và mô hình “Phối hợp đảm bảo trật tự địa bàn giáp ranh”,         “ Phòng chống tội phạm”.


Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị có dễn đàn “ Chính quyền lắng nghe ý kiến nhân dân” và “ Công an lắng nghe ý kiến nhân dân là 2 mô hình nổ bật nhất trong công tác Dân vận khéo trên lĩnh vự xây dựng hệ thống chính trị, hay mô hình “ Bộ phận một cửa – trách nhiệm – thân thiện” đi đôi với công tác cải cách thủ tục hành chính....Theo ông Hoàng Minh Tiến – Trưởng ban Dân vận huyện ủy Thoại Sơn đánh giá, hầu hết các mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” đều mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Hiện có rất nhiều mô hình đã trên địa bàn ấp, xã, thậm chí có nhiều mô hình đã nhân rộng ra toàn huyện và đã được người dân đồng tình hưởng ứng.


Trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chính từ mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” đã góp phần cho nhiều địa phương trên địa bàn hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu  không cần vốn nhà nước đầu tư, trong đó có 02 xã Vĩnh Phú, Vĩnh Trạch đạt chuẩn xã nông thôn mới.


Trong Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn từ nay đến năm 2020, Thoại Sơn được chọn là hoàn thành huyện nông thôn mới. Theo đó, Ban Dân vận huyện ủy Thoại Sơn  tiếp tục thực hiện mô hình “Dân vận khéo” và “ Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” để góp phần cho Thoại Sơn hoàn thành đúng  theo kế hoạch đề ra. Ông Hoàng Minh Tiến - Trưởng ban Dân vận huyện ủy Thoại Sơn chia sẻ: Những mô hình hiệu quả sẽ được tiếp tục nhân rộng. Và, địa phương sẽ tìm và đưa vào thực hiện nhiều mô hình mới, trong đó chú trọng những mô hình gắn với các tiêu chí, chỉ tiêu không cần vốn nhà nước đầu tư, để tạo thành phong trào mạnh mẽ trong nhân dân, góp phần cho địa phương hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu không cần vốn nhà nước đầu tư sớm hơn theo lộ trình nông thôn mới. 


Điều phấn khởi nhất từ mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” ở Thoại Sơn đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và dân dân cùng tham gia. Từ sự vào cuộc của các đoàn thể và thông qua công tác “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới” từng bước được triển khai kịp thời, hiệu quả. Từ năm 2011-2015, nhân dân huyện Thoại Sơn đã tham gia đóng góp hàng chục tỷ đồng, hàng ngàn ngày công lao động để xây dựng và hoàn thành nhiều công trình phúc lợi công cộng. 


Với phương châm hướng mạnh công tác Dân vận về cơ sở, tuyên truyền, vận động nhân dân “chung sức xây dựng nông thôn mới”, Ban Dân vận Huyện ủy Thoại Sơn tiếp tục tập trung chỉ đạo khối Dân vận cơ sở quán triệt các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, đặc biệt thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo gắn trong xây dựng nông thôn mới” thông qua đó làm chuyển biến sâu sắc nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận, tham gia tích cực của cộng đồng, từng bước hoàn thành bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu năm 2020 Thoại Sơn đạt chuẩn huyện nông thôn mới./.


Tiếp Thu
http://www.angiang.gov.vn

Welcome to Web Content Management

Display content, links, and other components from your site.