HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Châu Thành quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (Khóa XII) cho cán bộ chủ chốt cấp huyện và các xã, thị trấn

24/02/2017 | 03:00
(Cổng TTÐT An Giang) - Sáng ngày 24-02-2017, Huyện Ủy Châu Thành tổ chức Hội nghị quán triệt học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cho các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng, Phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; các đồng chí công an, quan sự có cấp hàm từ thiếu tá trở lên; Bí thư, Phó Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc; các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt huyện, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Đến dự và cũng là báo cáo viên của hội nghị có đồng chí Trần Minh Nhựt- Bí thư huyện ủy Châu Thành.

Chợ Mới hội nghị quán triệt Nghị quyết TW 4 (khóa XII)

24/02/2017 | 10:29
(Cổng TTÐT An Giang) - Sáng ngày 23/02/2017, huyện Chợ Mới tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) và triển khai những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cho các đồng chí là cán bộ chủ chốt trong toàn Huyện. Đồng chí Nguyễn Thanh Phong- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tổ chức cơ sở Đảng ủy Khối Doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh

23/02/2017 | 08:21
(Cổng TTÐT An Giang) - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lê Trung Hiếu cho biết: Qua 10 năm hình thành và phát triển, các tổ chức cơ sở đảng ngày càng lớn mạnh, đã lãnh đạo đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tạo việc làm, tăng thu nhập cho cán bộ, đảng viên, người lao động; nhận thức chính trị, ý thức pháp luật của cán bộ, đảng viên, người lao động từng bước được củng cố và nâng cao.

Tiểu đoàn 512 – Trung đoàn 892 ra quân lao động giúp dân xã Lạc Quới

23/02/2017 | 08:34
(Cổng TTÐT An Giang) - Nằm trong chương trình hội trại “Tuổi trẻ Quân khu 9 với mùa Xuân biên giới”, từ ngày 20 đến 22/2, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 512, Trung đoàn bộ binh 892, Bộ CHQS tỉnh An Giang đã tham gia lao động giúp dân tại xã Lạc Quới huyện Tri Tôn.

Đảng bộ Tân Châu học tập, quán triệt và triển khai Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa XII

23/02/2017 | 05:53
(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 22/2/2017, Thị ủy Tân Châu tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Chủ trì và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đắc Tài – tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy Tân Châu.

Huyện ủy An Phú tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

23/02/2017 | 05:23
(Cổng TTÐT An Giang) - Sáng ngày 22/02/2017, Huyện ủy An Phú tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

Giáo dục, rèn luyện thanh niên - “công việc rất quan trọng và rất cần thiết”

23/02/2017 | 04:38
(Cổng TTÐT An Giang) - Đi đôi với việc chú trọng đặc biệt đến vai trò của thanh niên, Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc giáo dục, rèn luyện thanh niên. Người nhận thức sâu sắc rằng vai trò quan trọng của thanh niên chỉ thực sự được phát huy trong thực tiễn khi thanh niên được giáo dục, rèn luyện và giác ngộ về trách nhiệm của bản thân đối với vận mệnh của đất nước, của dân tộc.

Huyện ủy Phú Tân triển khai Nghị quyết TW 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05

22/02/2017 | 04:06
(Cổng TTÐT An Giang) - Sáng 22/2/2017, Huyện ủy Phú Tân tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị 05 của Bộ chính trị và Nghị quyết TW 04 (khóa XII) cho tất cả cán bộ chủ chốt ngành huyện và xã, thị trấn. Đồng chí Lâm Phước Trung – tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thoại Sơn tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) cho cán bộ chủ chốt cấp huyện và các xã, thị trấn

22/02/2017 | 03:15
(Cổng TTÐT An Giang) - Sáng ngày 22 tháng 02 năm 2017, tại hội trường UBND huyện, Huyện ủy Thoại Sơn tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) cho các đồng chí là cán bộ chủ chốt huyện và các xã, thị trấn cùng các đồng chí nguyên là Huyện ủy viên, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện đã nghỉ hưu đang cư trú trên địa bàn huyện.

Vai trò của tổ chức Đoàn trong đồng hành cùng thanh niên An Giang khởi nghiệp

21/02/2017 | 04:58
(Cổng TTÐT An Giang) - Hiện nay, An Giang có trên 695.000 thanh niên, chiếm 29,7% dân số toàn tỉnh, là lực lượng lao động trẻ và có trình độ chuyên môn, kỹ thuật của tỉnh. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, thanh niên An Giang đang và sẽ tiếp tục phát triển về số lượng và chất lượng.

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh họp đột xuất

21/02/2017 | 04:06
(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 21/02/2017, Ban thường vụ Hội Nông dân (HND) tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành HND tỉnh lần 9 khóa VIII (đột xuất) bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Châu Phú hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

21/02/2017 | 04:07
(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 21-2-2017, Ban thường vụ Huyện ủy Châu Phú tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ chủ chốt của huyện. Đồng chí Trần Thanh Nhã – Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Học tập và rèn luyện mãi mãi là lẽ sống của người đảng viên

20/02/2017 | 04:16
(Cổng TTÐT An Giang) - Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhấn mạnh: “Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp; không dao động trong bất cứ tình huống nào.

Lê Chánh: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

20/02/2017 | 10:03
(Cổng TTÐT An Giang) - Những năm qua, nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, qua thực tế bộ mặt nông thôn của xã có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các chính sách an sinh xã hội luôn được quan tâm và hỗ trợ kịp thời.

Huyện Tịnh Biên tổ chức hội nghị “Học tập, quán triệt Nghị Quyết TW 4 - khóa XII” cho cán cán bộ chủ chốt

20/02/2017 | 07:16
(Cổng TTÐT An Giang) - Sáng 17/02/2017, Đảng bộ huyện Tịnh Biên tổ chức Hội nghị "Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương IV- khóa XII" cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh: Quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

17/02/2017 | 02:04
(Cổng TTÐT An Giang) - Từ ngày 17 đến 22-2, hơn 3.100 cán bộ chủ chốt, đảng viên trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tri Tôn: Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

17/02/2017 | 10:03
(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 16/2/2017, Huyện ủy Tri Tôn tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tham dự hội nghị có gần 150 đại biểu là cán bộ chủ chốt cấp huyện và 15 xã thị trấn trong huyện.
Phân trang:<< < 1 2 3 4 5 6 7 ... > >>