Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Giám đốc Sở Y tế trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh

14/07/2017

(Cổng TTĐT AG)- Sáng ngày 14/7/2017, đăng đàn trả trả lời chất vấn tại kỳ họp lần thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh về vấn đề y đức, cung cách, thái độ phục vụ và chất lượng khám, chữa bệnh của một số y bác sỹ, nhân viên của một số bệnh viện công.
Giám đốc Sở Y tế Từ Quốc Tuấn cho biết: Để chấn chỉnh các biểu hiện chưa tốt trong quy tắc ứng xử, thái độ phục vụ của một số ít cán bộ y tế, làm ảnh hưởng đến uy tín chung của ngành. Ngành Y tế đề ra các giải pháp sau đây: 
 
Giám đốc Sở Y tế Từ Quốc Tuấn trả lời chất vấn tại  kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh

Xây dựng phong trào học tập và thực hành y đức rộng rãi và thường xuyên trong các đơn vị y tế, tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Y tế về thực hành y đức. Tiếp tục thực hiện tốt Thông tư của Bộ Y tế Quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, đặc biệt chú trọng đến các quan hệ ứng xử: quan hệ giữa cán bộ y tế và đồng nghiệp, quan hệ giữa cán bộ y tế với người bệnh và nhân nhân người bệnh. Các bệnh viện thành lập đơn vị hỗ trợ xã hội để tư vấn, giúp đỡ người bệnh, thân nhân người bệnh.

Bên cạnh đó, Sở Y tế thành lập Ban chuyên trách theo dõi, đôn đốc việc tổ chức học tập, thực hành y đức tại các cơ sở y tế. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết. Từng đơn vị y tế trực thuộc thành lập “Ban chỉ đạo Học tập và thực hảnh y đức” của đơn vị, căn cứ theo kế hoạch của Sở Y tế, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch “Thực hiện y đức, quy tắc ứng xử” tại đơn vị mình, có sơ kết, đánh giá định kỳ. 

Tăng cường thực hiện các kênh tiếp nhận và xử lý kịp thời, đúng mức các thông tin phản ảnh của người dân về tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ y tế như: họp hội đồng người bệnh, thân nhân người bệnh định kỳ tại các bệnh viện, hộp thư góp ý, và đặc biệt là thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thông qua đường dây nóng.


 Sở Y tế đã có Thông báo triển khai Chỉ thị 09/CT-BYT đến tất cả các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã niêm yết số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế (1900-9095), Sở Y tế (0969.871.919) và của Lãnh đạo bệnh viện để tiếp nhận và xử lý kịp thời các ý kiến phản ánh của người dân, có báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm về Sở Y tế tổng hợp báo cáo về Bộ Y tế. Ngoài ra, cũng thực hiện các hình thức khảo sát sự hài lòng của người dân về các dịch vụ y tế. Kiên quyết xử lý triệt để, đúng mức các trường hợp vi phạm về y đức, quy trình, quy chế chuyên môn, đồng thời động viên, khen thưởng, nêu gương điển hình cho các cá nhân, tập thể có những thánh tích trong thực hiện y đức, quy tắc ứng xử.      


Tổ chức thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch “ Thực hành y đức, quy tắc ứng xử” của cán bộ, nhân viên y tế tại các đơn vị y tế.
 


Riêng đối với Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang, là Bệnh viện tuyến cao nhất của tỉnh với điều kiện cơ sở vật chất mới xây dựng khang trang, hiện đại đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện triển khai các giải pháp nâng cao y đức, chất lượng khám chữa bệnh và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị của Bộ Y tế về tăng cường tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thông qua đường dây nóng, tiếp thu các ý kiến phản ánh, bức xúc của nhân dân. 


Bệnh viện cũng triển khai quyết liệt các giải pháp khác như: Thành lập “Đội Sao đỏ của Bệnh viện”, thành lập “Phòng tiếp dân” để tiếp nhận phản ảnh của thân nhân bệnh nhân để kịp thời chấn chỉnh tinh thần thái độ phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn. Ngoài ra mỗi tháng Bệnh viện còn cử một Đội kiểm tra các khoa lâm sàng: Thành viên gồm Ban giám đốc, các phòng chức năng và các khoa cận lâm sàng nhằm giám sát quy trình chuyên môn, nâng cao y đức… 


Theo ông Từ Quốc Tuấn, Sở Y tế sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện y đức, thực hiện các tiêu chí chất lượng bệnh viện tại các bệnh viện trực thuộc nói chung và đặc biệt là Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang.


Ngoài ra, để tăng cường thực hiện y đức, quy tắc ứng xử trong đội ngũ cán bộ y tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Sở Y tế triển khai thực hiện các giải pháp như sau: 
 

Về nâng cao chất lượng khám chữa bệnh để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, cung cấp dịch vụ y tế, tăng sự hài lòng và tín nhiệm của người dân khi tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế, ngành Y tế tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, ứng dụng công nghệ thông tin phát triển các chuyên môn kỹ thuật, các lĩnh vực chuyên sâu ở tuyến tỉnh, đa khoa tại các bệnh viện tuyến huyện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để thực hiện tốt các quy trình, quy chế chuyên môn, quy tắc ứng xử tại các cơ sở y tế.


Tăng cường đào tạo liên tục, nâng cao tính chuyên nghiệp, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, chú trọng thực hiện tốt các chính sách đãi ngộ, tăng thu nhập chính đáng cho cán bộ y tế. Định kỳ tổ chức đánh giá việc thực hiện bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện, khảo sát sự hài lòng của người bệnh và thân nhân người bệnh, qua đó có phản hồi thông tin cho các cơ sở điều trị, để tăng trách nhiệm giải trình của các đơn vị, hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Cũng theo Giám đốc Sở Y tế Từ Quốc Tuấn, qua vụ ngộ độc thực phẩm thực phẩm tại bếp ăn tập thể Công ty TNHH An Giang SAMHO(tại khu công nghiệp Bình Hòa - huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) với khoảng 600 người mắc là công nhân và một số vụ độc thực phẩm tại các bữa ăn tập thể của công nhân tại một số tỉnh, thành như cơ quan báo đài đã đưa tin, cho thấy trong điều kiện hiện nay, với việc phát triển các khu, cụm công nghiệp, nếu không quản lý tốt việc cung ứng thức ăn cho công nhân, vấn đề ngộ độc thực phẩm với hàng loạt ca mắc tại các bữa ăn tập thể rất đáng lo ngại và có luôn có nhiều nguy cơ xảy ra. Để chủ động khắc phục, xử lý khi xảy ra ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là đối với trường hợp ngộ độc thực phẩm hàng loạt. Qua đó ngành Y tế đề ra các giải pháp sau:


Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho các cơ sở, doanh nghiệp đặc biệt là các sơ sở doanh nghiệp có các bếp ăn tập thể, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ăn uống quy mô lớn nhận thức rõ về mức độ nghiệm trọng của ngộ độc thực phẩm, xây dựng quy trình giám sát việc cung ứng thực phẩm, có bước kiểm tra sơ bộ trước khi cho công nhân sử dụng, hướng dẫn chi tiết các bước xử lý kịp thời khi có sự cố ngộ độc thực phẩm xảy ra. 

Định kỳ hàng năm tổ chức các lớp tập huấn cho y tế tuyến huyện, thị, thành và xã, phường, thị trấn về Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT ngày 13/12/2006 của Bộ Y tế.Tổ chức tập huấn về phương án xử lý ngộ độc thực phẩm cho các lực lượng, đơn vị tham gia. Thường xuyên kiểm tra mức độ hiểu biết của các cán bộ, đơn vị ứng cứu, xử lý ngộ độc thực phẩm, mức độ sẵn sàng của các trang thiết bị xử lý ngộ độc.

Các cơ sở điều trị xây dựng kế hoạch chi tiết, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện: cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị, thuốc…sẵn sàng đáp ứng việc tiếp nhận xử lý các trường hợp ngộ độc thực phẩm có số đông người mắc. Xây dựng quy trình phối hợp giữa các đơn vị trong hệ thống y tế: Giữa bộ phận y tế dự phòng và điều trị, giữa các đơn vị y tế trong cùng khu vực, giữa đơn vị y tế tuyến trên và tuyến dưới, giữa các bộ phận trong cùng một đơn vị y tế (hậu cần, chuyên môn, hành chính quản trị…)

Xây dựng quy trình phối hợp giữa ngành Y tế và các ngành chức năng, chính quyền địa phương, các cơ sở doanh nghiệp trong xử lý các vụ ngộ độc thực phẩm, đảm bảo các điềukiện về an ninh trật tự, thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn: điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm, điều trị cấp cứu nạn nhân, thông tin báo cáo…  Tổ chức diễn tập các tình huống xử lý nạn nhân hàng loạt do ngộ độc thực phẩm. Chủ động thực hiện tốt công tác phối hợp, sơ cấp cứu, phân loại chuyển viện và điều trị an toàn cho bệnh nhân bị ngộ độc.

Khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra, ngành Y tế phối hợp tốt với các ngành chức năng, các địa phương, doanh nghiệpnhanh chóng điều tra xác định nguyên nhân gây ra ngộ độc và có biện pháp ngăn chặn, phòng vệ kịp thời, không để phát sinh mở rộng số lượng, phạm vi ngộ độc thực phẩm. Phối hợp thực hiện tốt công tác điều tra để làm cơ sở xử lý các vi phạm theo quy định. Đặc biệt là Ngành Y tế tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp trong quản lý an toàn thực phẩm với các sở, ngành chức năng liên quan nhằm có Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, để từ đó cụ thể hơn nhiệm vụ từng ngành, quy định cụ thể hơn các hoạt động phối hợp, tăng cường hiệu quả phối hợp trong quản lý an toàn thực phẩm./. 

Bài, ảnh   VŨ HÙNG  

các tin khác