Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022

10/03/2017

(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 10/3, tại Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã được tổ chức với sự tham dự của chư tôn giáo phẩm thành viên Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành, lãnh đạo các cấp tỉnh An Giang, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và hơn 700 đại biểu là Tăng Ni, tín đồ đạo Phật trong tỉnh An Giang.
 


Trong 5 năm qua, với những đặc thù ở tỉnh An Giang, với truyền thống tốt đẹp của 2.000 năm lịch sử Phật giáo Việt Nam Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang khóa V luôn giữ vững sự ổn định và hoàn thành các mục tiêu đề ra. 

 


Nguyên nhân của thành tựu, đó là sự thống nhất ý chí và hành động, thống nhất tổ chức và lãnh đạo, các phương tiện và pháp môn tu hành đúng Chánh pháp được tôn trọng, duy trì. Sự đồng tâm hiệp lực, toàn tâm toàn ý, sự đồng tình ủng hộ của các Hệ phái, Tự viện, Tăng Ni, tín đồ Đạo Phật, sự hỗ trợ của Trung ương Giáo hội và sự giúp đỡ tận tình về mọi mặt của Đảng và Nhà nước các cấp, bộ máy làm việc của Ban Trị sự được tổ chức theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp và chất lượng, đã hoàn thành các công việc đạo sự

.Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ VI đã đúc kết lại những thành quả đã đạt được trong 5 năm qua, rút ra những kinh nghiệm quý báu và đóng góp dân chủ về phương hướng nhiệm vụ Phật sự của 5 năm tới trong bối cảnh hội nhập và phát triển bền vững về mọi mặt của đất nước và của Giáo hội.
 


Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang khóa VI sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, khắc phục một số Phật sự tồn đọng, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động Phật sự theo phương châm “Đạo pháp- Dân tộc- Chủ nghĩa xã hội” và tiêu chí “ Đoàn kết- Dân chủ- trách nhiệm- Kỷ cương”, quản lý điều hành công tác Phật sự theo tinh thần “Kính ngưỡng, phụng hành Giáo pháp, Giới luật Phật chế, tuân thủ pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của các Hệ phái, Tự viện, Tăng Ni và tín đồ đạo Phật theo quy định của Hiến chương Giáo hội, hoàn thành nhiệm vụ theo tinh thần các Nghị quyết và chương trình hoạt động Phật sự của Trung ương Giáo hội và Ban trị sự hoạch định.

 


Ông Nguyễn Thanh Bình- Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu chúc mừng Đại hội, biểu dương với tinh thần nhập thế tích cực, ngày nay trên rất nhiều lĩnh vực hoạt động xã hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang luôn động viên, khuyến khích tăng ni, Phật tử tham gia, đặc biệt là việc xã hội hóa công tác giáo dục, y tế và từ thiện xã hội, hàng năm  đã đóng góp hàng chục tỷ đồng qua các hoạt động từ thiện xã hội, góp phần cùng chia sẻ trách nhiệm cộng đồng, đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, giúp đỡ những hoàn cảnh neo đơn, người già, người tàn tật không nơi nương tựa.

 Ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị trong thời gian tới, Ban Trị sự chú trọng tăng cường tuyên truyền, giáo dục Tăng ni, Phật tử về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước nói chung, về tự do tín ngưỡng tôn giáo nói riêng. Đồng thời cảnh giác với các âm mưu thủ đoạn của các phần tử cơ hội, cực đoan, lợi dụng tôn giáo để chia rẽ, phá rối làm phương hại đoàn kết toàn dân tộc và sự thống nhất của Giáo hội Phật giáo hiện nay.
 


Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã suy cử tân Ban trị sự nhiệm kỳ mới của Phật giáo tỉnh An Giang, có 55 vị là Ủy viên chính thứ, 11 vị Ủy viên dự khuyết. Suy cử Ban thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 với 33 vị. Hòa thượng Thích Huệ Tài, được tái suy cử là Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 ./.

 


Ngọc Minh - Công Mạo

các tin khác