Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tổ Đại biểu Quốc hội An Giang, Bình Định, Lào Cai thảo luận Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Luật An ninh mạng

13/11/2017

(Cổng TTĐT AG)- Chiều ngày 13/11/2017, tại Tổ ĐBQH An Giang, Bình Định, Lào Cai tiếp tục thảo luạn dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Luật An ninh mạng.

Dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ĐBQH An Giang, Bình Định, Lào Cai thảo luận tập trung những vấn đề: Về khái niệm bí mật nhà nước; Về phân loại bí mật nhà nước; phạm vi bí mật nhà nước;  Về thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước và gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước; Về giải mật, tăng độ mật, giảm độ mật và tiêu hủy bí mật nhà nước.

Dự án Luật An ninh mạng các vị ĐBQH tập trung thảo luận: Về phạm vi điều chỉnh và khái niệm “an ninh mạng”.Tính thống nhất của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật; tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan. Về các biện pháp bảo vệ an ninh mạng. Về hoạt động bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia (ANQG). Về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về ANQG. Về hoạt động thẩm định, kiểm tra, đánh giá an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về ANQG. Về xử lý các hành vi sử dụng không gian mạng xâm phạm chủ quyền, ANQG, trật tư an toàn xã hội. Về trách nhiệm của các bộ, ngành.../.


PHƯỚC TRỪ
các tin khác