Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Đại biểu Quốc hội An Giang, Bình Định, Lào Cai thảo luận Luật Quốc phòng (sửa đổi) và Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển TP. Hồ Chí Minh

14/11/2017

(Cổng TTĐT AG)- Sáng ngày 14/11/2017, tại Tổ ĐBQH số 11 ĐBQH An Giang, Bình Định, Lào Cai thảo luận dự án Luật Quốc phòng (QP), sửa đổi và Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Đối với dự án Luật QP (sửa đổi) đại biểu tập trung thảo luận: Về phạm vi điều chỉnh; Về phòng thủ quân khu và phòng thủ khu vực; Về kết hợp QP với kinh tế, văn hóa, xã hội và kinh tế, văn hóa, xã hội với QP; Về công tác QP ở các bộ, ngành trung ương và địa phương; Về quy định tình trạng khẩn cấp về QP và việc ban bố, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp về QP; về thiết quân luật và giới nghiêm;  Về nguyên tắc hoạt động và sử dụng lực lượng vũ trang; Về Hội đồng QP và an ninh.
 

Theo tờ trình của Chính phủ về Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển Thành phố Hồ Chí  Minh. Thời gian qua, TP. Hồ Chí  Minh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), đóng góp lớn cho sự phát triển KT-XH và thu ngân sách nhà nước (NSNN) của cả nước, chia sẻ những khó khăn chung với Trung ương và các địa phương trên tinh thần vì cả nước. 

Tuy nhiên, vai trò đầu tàu trong phát triển KT-XH của TP. Hồ Chí  Minh đang chậm lại. Thành phố đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do sức ép quy mô dân số tăng nhanh, hạ tầng chậm cải thiện, tác động ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu ngày càng lớn, khả năng thu hút vốn đầu tư mới giảm, cản trở sự phát triển bền vững. Vì vậy, cần có cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

 Những nội dung cơ bản của Nghị quyết

 Về phạm vi và đối tượng áp dụng: Quy định cho TP. Hồ Chí  Minh được thí điểm áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù về quản lý đất đai; quản lý đầu tư; quản lý tài chính - ngân sách (TC-NS); cơ chế ủy quyền giữa các cấp chính quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý. 

Về quản lý đất đai: Thí điểm giao cho HĐND thành phố quản lý quyết định: Chuyển mục đích sử dụng đất (MĐSDĐ) trồng lúa từ 10 ha trở lên nhưng phải đảm bảo diện tích đất trồng lúa theo quy định của Chính phủ trong mỗi kỳ kế hoạch sử dụng đất. Đồng thời quy định trình tự, thủ tục chuyển MĐSDĐ trồng lúa từ 10 ha trở lên được thực hiện như đối với trình tự, thủ tục chuyển MĐSDĐ trồng lúa dưới 10 ha. Về quản lý đầu tư: Thí điểm giao cho HĐND TP. HCM quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm A sử dụng ngân sách của thành phố theo quy định của Luật đầu tư công... Đồng thời quy định về trình tự, thủ tục quyết định thực hiện như đối với dự án nhóm B đã giao cho thành phố thực hiện, nhưng bổ sung thêm điều kiện phải có báo cáo tiền khả thi. Về quản lý TC-NSNN: Giao cho TP. Hồ Chí Minh được thực hiện thí điểm đối với Luật thuế tài sản; tăng thuế suất đối với các sắc thuế khác; tăng mức phí, lệ phí; ban hành chính sách thu phí, lệ phí mới. Đồng thời quy định UBND thành phố phải lập đề án để trình HĐND thành phố xem xét báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định. Các khoản thu tăng thêm do điều chỉnh chính sách thu trên, ngân sách thành phố được hưởng 100% và không dùng để xác định tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương (NSTW) và ngân sách thành phố. HĐND TP. Hồ Chí Minh, căn cứ vào tình hình thực tế của thành phố, quyết định dự toán ngân sách thành phố, phân bổ ngân sách cấp mình bảo đảm phù hợp với các định hướng phát triển các lĩnh vực quan trọng của Chính phủ, Quốc hội.... 

Thành phố được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức trong nước khác và từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước về cho thành phố vay lại với mức dư nợ vay không vượt quá 90% số thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp. Tổng mức vay và bội chi ngân sách của TP. Hồ Chí Minh hằng năm do Quốc hội quyết định theo quy định của Luật NSNN...

Hằng năm, thành phố được bổ sung có mục tiêu từ NSTW tương ứng 70% số tăng thu NSTW từ các khoản thu phân chia giữa NSTW và ngân sách thành phố so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao... (phần còn lại sau khi thực hiện thưởng vượt thu theo quy định của Luật NSNN) và số tăng thu từ các khoản thu NSTW hưởng 100% theo quy định của Luật NSNN. Ngân sách thành phố được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản nhà nước gắn với tài sản trên đất theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước... Ngân sách thành phố được hưởng số thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp nhà nước do UBND TP. Hồ Chí Minh quản lý và phần thu được từ thoái vốn nhà nước tại các tổ chức kinh tế do UBND thành phồ làm đại diện chủ sở hữu. 

TP. Hồ Chí Minh sử dụng nguồn thu này và ngân sách thành phố để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng KT-XH, kể cả đầu tư cho các dự án chống ngập và 02 bệnh viện tuyến cuối của thành phố ...Đối với các dự án đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được phê duyệt thuộc nhiệm vụ chi của NSTW trên địa bàn TP, cho phép TP sử dụng ngân sách của mình, các nguồn lực tài chính hợp pháp khác của TP, vay trong phạm vi quy định hoặc huy động theo phương thức đối tác công tư PPP để sớm hoàn thành dự án; NSTW có trách nhiệm, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn hiện hành hoặc kế hoạch đầu tư công trung hạn tiếp theo, hoàn trả cho TP phần dự toán chi thuộc trách nhiệm của NSTW đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Về cơ chế ủy quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc TP. Hồ Chí Minh quản lý: Chủ tịch UBND TP. thành phố được ủy quyền cho Chủ tịch UBND quận, huyện và Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP. thành phố trong phạm vi quyền hạn của Chủ tịch UBND thành phố. Đồng thời giao cho UBND thành phố quy định việc ủy quyền của chủ tịch UBND quận, huyện cho chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn. HĐND TP. Hồ Chí Minh quyết định chi trả mức thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý và mức lương phù hợp với các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt trong khả năng, phạm vi ngân sách của thành phố. Việc thực hiện các quy định này phải gắn với việc sắp xếp bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế theo chủ trương của Đảng, Nhà nước. UBND TP. Hồ Chí Minh được điều chỉnh tên gọi, chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, để phù hợp với đặc điểm của thành phố.../.

VÕ PHƯỚC
các tin khác