Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Đại biểu Quốc hội An Giang thảo luận về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành

14/11/2017

(Cổng TTĐT AG)- Sáng ngày 13/11/2017, tại phiên thảo luận về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đại biểu Quốc hội Chau Chắc (An Giang) thống nhất theo tờ trình của Chính phủ, đây là cơ sở điều kiện để thực hiện dự án đúng thời gian, kế hoạch, tiến độ nhằm góp phần xây dựng sân bay đúng thời gian đã đề ra để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh (KT-XH, QPAN). Thực hiện đúng tiến độ nhanh sẽ khắc phục được hạn chế tiêu cực, nhất là việc liên quan đến sang nhượng đất đai và một số tiêu cực khác. Đại biểu Chau Chắc quan tâm: thực hiện DA sẽ có 26 tổ chức và hơn 15.000 người trong đó có hơn 40% nghề nông. Một số không còn khả năng chuyển đổi nghề nghiệp nhất là lớn tuổi cho nên chúng ta hết sức quan tâm cân nhắc để hỗ trợ cho họ. Nghiên cứu quy trình thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các đối tượng trong DA này khá chặt chẽ, có phân rất rõ từng đối tượng như gia đình chính sách, có công, Bà mẹ Việt Nam anh hùng v.v.... 

Tuy nhiên đề nghị cân nhắc làm rõ thêm 6 đối tượng trong bồi thường, hỗ trợ, đề nghị Chính phủ, bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện tốt khi tổ chức thực hiện DA, mức sống của người dân làm sao sau khi tái định cư là phải cao hơn trước để thấy được bản chất tốt đẹp của xã hội ta và hạn chế tối đa địch lợi dụng chống phá và tránh sau khi tái định cư thì mức sống của bà con khó khăn hơn. 

Thống nhất phương án quản lý và khai thác ngắn hạn quỹ đất đã giải phóng mặt bằng, nhưng chưa xây dựng hạ tầng, đây là thể hiện tính tiết kiệm trong sử dụng đất đai, nhưng trong quá trình thực hiện phương án này, phải chú ý tạo công ăn việc làm đối với người dân thiếu đất sản xuất, không còn đất sản xuất do nhà nước thu hồi để tránh xảy ra tiêu cực, khiếu nại. 

Về giải quyết việc làm cho người dân tái định cư mới, đại biểu phấn khởi hiện một số khu công nghiệp ở Đồng Nai vẫn còn thiếu việc làm, nhưng phải có sự quan tâm đúng mức, đồng bộ từ phía nhà nuớc và các doanh nghiệp để bà con có việc làm tốt hơn. 

Đại biểu cho rằng, đây là dự án lớn liên quan đến phát triển KT–XH, QPAN đất nước, đòi hỏi phải tập trung tuyên truyền và tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, dân chủ, công khai, đáp ứng nguyện vọng nhân dân, tránh xảy ra tiêu cực và sự chống phá của các phần tử xấu, đặc biệt là Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua tổ chức thực hiện rất tốt, nhất là việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về giá đất, đề nghị tiếp tục tuyên truyền triển khai cho tốt hơn để dự án sớm hoàn thành./.

VÕ PHƯỚC
các tin khác