Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017 ngành Thông tin và Truyền thông

14/07/2017

(Cổng TTÐT An Giang) - Sáng ngày 14/7/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Trương Minh Tuấn - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT tham dự và chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu trực tuyến An Giang, các Đ/c Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Nguyễn Thanh Hải, Lê Việt Phương, Hồ Thị Bích Liên và lãnh đạo các Phòng, Trung tâm trực thuộc Sở cùng tham dự.


Theo báo cáo tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm 2017, với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; sự chỉ đạo sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ của các bộ, ngành và xã hội, toàn Ngành  TT&TT đã đạt được những kết quả cụ thể sau: 

Công tác xây dựng cơ chế, chính sách và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật: Bộ đã xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 06 đề án, đảm bảo tiến độ trong công tác xây dựng và trình các đề án thuộc Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 06 tháng đầu năm 2017; tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 04 nghị định và 04 quyết định; hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Trong công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, Bộ đã ban hành 17 thông tư. 


Ngoài ra, Bộ cũng đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Kế hoạch tổng thể thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020. 


Các cơ quan báo chí, xuất bản đã thông tin, tuyên truyền tốt, phản ánh đầy đủ, chính xác và kịp thời các sự kiện quan trọng của đất nước; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 của cả nước; công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo; công tác đối ngoại. Bộ cũng thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng ngăn chặn, xử lý những thông tin sai sự thật, kích động chống phá, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, nhân dân. Tập trung triển khai Quy hoạch phát triển và quản lý Báo chí toàn quốc đến năm 2025; cung cấp thông tin về công tác nhân quyền cho báo chí. 


Bộ TT&TT đã làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xuyên biên giới, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn của nước ngoài như Facebook, Google... để yêu cầu các doanh nghiệp này thực hiện đúng quy định,... Phối hợp với các Bộ ngành liên quan để tiến hành xử phạt đối với các trường hợp doanh nghiệp Việt Nam quảng cáo trên các clip, trang web sai phạm.


Công tác quản lý nhà nước về viễn thông tập trung vào việc phát triển thị trường viễn thông cạnh tranh lành mạnh, phát triển bền vững; triển khai cung cấp dịch vụ viễn thông 4G, thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia, tăng cường quản lý tài nguyên viễn thông, giá cước, khuyến mại, chất lượng. Doanh thu viễn thông phát sinh ước đạt 213.355 tỷ đồng, bằng 47,41% so với kế hoạch năm 2017. Tiếp tục có sự dịch chuyển từ dịch vụ 2G sang 3G, số thuê bao 3G tiếp tục tăng. Tính đến hết tháng 6, số thuê bao 2G khoảng 68,8 triệu, số thuê bao 3G khoảng 54,2 triệu. Điện thoại cố định tiếp tục giảm chậm, tổng số thuê bao điện thoại hơn 130 triệu, trong đó có 7,3 triệu thuê bao cố định. Số lượng thuê bao Internet băng rộng có dây tiếp tục tăng, hiện có hơn 10,11 triệu thuê bao.


Thực hiện việc chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định tại tất cả các tỉnh, thành phố. Trong lĩnh vực viễn thông công ích, Bộ tiếp tục triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020; hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo cận nghèo theo quy định tại các địa phương triển khai giai đoạn 2 Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020. Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước và phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão đảm bảo thông suốt, kịp thời. Bên cạnh đó, Cổng thông tin nhân đạo 1400 tiếp tục được duy trì hiệu quả. Tuyến cáp quang biển APG do các doanh nghiệp viễn thông tham gia đầu tư chính thức đi vào hoạt động sau 4 năm thi công.


Trong lĩnh vực bưu chính, hoạt động khai thác mạng lưới, vận chuyển, chuyển phát ổn định. Tập trung chỉ đạo triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; tổng kết và trao giải Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 của Việt Nam. Các hoạt động phục vụ sách, báo và nâng cao khả năng sử dụng máy tính, truy nhập internet công cộng tại các Điểm Bưu điện - Văn hóa xã tiếp tục được duy trì. Mạng lưới bưu chính công cộng hiện có 12.783 điểm phục vụ, trong đó có: 64 bưu cục giao dịch cấp 1, 760 bưu cục giao dịch cấp 2, 1.973 bưu cục giao dịch cấp 3, 8.098 Điểm Bưu điện - Văn hoá xã, 434 đại lý bưu điện, 43 kiốt, 1.537 thùng thư công cộng độc lập, bán kính phục vụ bình quân đạt 2,93 km/điểm, đảm bảo mỗi xã có tối thiểu một điểm phục vụ, số dân phục vụ bình quân đạt 7.164 người/điểm.


Về lĩnh vực CNTT, Bộ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các đề án lớn, phát triển công nghiệp CNTT, ứng dụng CNTT, đảm bảo an toàn thông tin để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước. Tổng doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm ước đạt 31,34 tỷ USD, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó, công nghiệp phần cứng chiếm trên 91%, trong đó, điện tử, máy tính và linh kiện có kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm đạt 7,59 tỷ USD, tăng 12,36% so với cùng kỳ năm 2016.


Công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng luôn được chú trọng. Bộ tăng cường triển khai phổ biến và tập huấn Luật An toàn thông tin mạng, phát triển nguồn nhân lực và tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong công tác đảm bảo an toàn thông tin. Kịp thời đưa ra cảnh báo tới các tổ chức và cá nhân tại Việt Nam về các phương thức tấn công khai thác hệ thống mới của tin tặc.


Việc triển khai dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư năm 2017; kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 được thực hiện đúng tiến độ. Công tác thanh tra, kiểm tra được đẩy mạnh, nhất là trong lĩnh vực báo chí và viễn thông. Bộ tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các đơn vị, thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021 và kế hoạch phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2016-2020.


Công tác hợp tác quốc tế tiếp tục được tăng cường. Bộ ký kết với Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản và Bộ Điện tử và CNTT Ấn Độ 02 biên bản thỏa thuận về việc thành lập Nhóm công tác chung nhằm thúc đẩy hợp tác. Tổ chức tốt Diễn tập quốc tế về ứng cứu sự cố máy tính - APCERT 2017; Diễn tập quốc tế về ứng cứu sự cố An toàn thông tin mạng Asean - Japan 2017; Diễn đàn Công nghệ Internet khu vực Châu Á - Thái Bình Dương - APRICOT 2017,...; phối hợp tần số với các nước trong khu vực; tham dự nhiều hội nghị, diễn đàn cấp cao của thế giới và làm việc với nhiều đoàn lãnh đạo cao cấp của quốc tế. 

 

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Nguồn: mic.gov.vn

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn  yêu cầu toàn ngành TT&TT cần tập trung thực hiện tốt 16 công tác trọng tâm sau đây:


1. Triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, cải cách hành chính và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thực thi nhiệm vụ.


2. Tập trung xây dựng ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực TT&TT, đáp ứng các yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.


3. Triển khai Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TT&TT. Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước có trình độ cao nhằm nâng cao hiệu quả bộ máy. Phối hợp và hướng dẫn thực hiện mô hình tổ chức các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương.


 4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ quan thông tấn, báo chí, hoạt động thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại; tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là việc triển khai thực hiện kế hoạch KTXH 5 năm giai đoạn 2016-2020, công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, chống phá từ các thế lực thù địch. Thực hiện tốt Luật Báo chí và định hướng Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. 


Tiếp tục chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm quy định của Luật Báo chí; quản lý chặt chẽ các trang thông tin điện tử, mạng xã hội; tăng cường công tác quản lý nhà nước về vấn đề bản quyền, đặc biệt đối với bản quyền các chương trình truyền hình.

 5. Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các nhà xuất bản. Tiếp tục triển khai Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.


 6. Ban hành các văn bản hướng dẫn và tích cực triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng và Nhà nước. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các chính sách phát huy hiệu quả của các điểm Bưu điện - Văn hóa xã.


 7. Xây dựng các chính sách nhằm quản lý thị trường viễn thông phát triển lành mạnh, thúc đẩy sự phát triển thuê bao di động trả sau, hạn chế SIM rác. Tăng cường biện pháp thu hồi SIM kích hoạt sẵn trên thị trường. Hoàn thành việc chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định. Chỉ đạo phát triển bền vững dịch vụ viễn thông 4G. Triển khai Đề án cung cấp dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số thuê bao. Tiếp tục tăng cường các biện pháp ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo, mua bán lưu thông SIM di động sai quy định.


 8. Quản lý hiệu quả việc phát triển tài nguyên, đảm bảo an toàn hệ thống Internet và hệ thống tên miền quốc gia.


 9. Triển khai tốt hoạt động của Ủy ban Tần số vô tuyến điện quốc gia. Tập trung hoàn tất giai đoạn 2 và triển khai giai đoạn 3 Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất đến năm 2020.


 10. Tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Luật CNTT. Tập trung đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Thúc đẩy việc triển khai Chương trình mục tiêu về CNTT; Chương trình phát triển ngành công nghiệp CNTT giai đoạn 2020, tầm nhìn 2025; các khu CNTT tập trung. Tăng cường giám sát, đánh giá công tác ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước và triển khai dịch vụ công trực tuyến; tập trung thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử. Thúc đẩy hoạt động đào tạo nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao.


 11. Đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng. Tích cực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin và tuyên truyền để nâng cao nhận thức toàn xã hội về an toàn thông tin. Hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương, tổ chức giám sát và ứng phó kịp thời trước các nguy cơ tấn công mạng.


 12. Tập trung thực hiện đúng quy định và tiến độ về dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch phát triển và kế hoạch đầu tư; giám sát chặt chẽ và tiết kiệm trong đầu tư, chi tiêu công. Triển khai tốt Kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 và giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch phát triển Ngành 5 năm giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch cung ứng dịch vụ công và Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020; các nhiệm vụ lĩnh vực TT&TT thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.


 13. Thực thi tốt chức năng quản lý nhà nước, chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước; thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực TT&TT. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TT&TT phát triển mạnh mẽ và bền vững.


 14. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi sai phạm trên tất cả các lĩnh vực TT&TT, đặc biệt là lĩnh vực báo chí, xuất bản, viễn thông, thông tin điện tử, Internet.


 15. Đảm bảo tốt các hoạt động hợp tác quốc tế được Chính phủ phân công. Thực hiện hiệu quả nội dung các văn bản Chính phủ Việt Nam và Bộ TT&TT đã ký kết với các nước, vùng lãnh thổ và tổ chức nước ngoài. Tăng cường và mở rộng các mối quan hệ hợp tác song phương, đa phương. Tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình, hoạt động hợp tác quốc tế; nâng cao vị thế của Việt Nam trong các tổ chức quốc tế.


 16. Các cục, vụ, đơn vị chức năng thuộc Bộ phải quan tâm đến các kiến nghị của địa phương, doanh nghiệp để kịp thời xử lý những đề xuất, kiến nghị của địa phương, doanh nghiệp thuộc Ngành, điều chỉnh chính sách cho phù hợp với thực tiễn giúp địa phương, doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.


Hữu Trực

các tin khác