Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang ngày càng đi vào chiều sâu

19/04/2017

(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 18/4, Ban Chỉ đạo “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tổng kết “Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa năm 2016, triển khai kế hoạc năm 2017.


Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đến dự và chỉ đạo Hội nghị.


Thời gian qua, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh An Giang chú trọng thực hiện và đã đạt nhiều kết quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong thời kỳ mới.


 Năm 2016, các cấp công đoàn trong tỉnh An Giang đã không ngừng đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động. Phong trào này đã thúc đẩy các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nâng cao ý thức làm chủ tập thể, xây dựng cuộc sống văn minh lành mạnh, có đời sống văn hóa tinh thần phong phú, tốt đẹp…


Để phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang ngày đi vào chiều sâu và thực chất, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đã ban hành hướng dẫn, trình tự, thủ tục, tiêu chuẩn xét cơ quan, đơn vị văn hóa hằng năm, triển khai xuống các công đoàn cơ sở đăng ký thực hiện. Mặt khác, để đảm bảo tính khách quan, chính xác trong việc chấm điểm, xét và đề nghị công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, việc triển khai và thực hiện xét được tiến hành đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở. Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố tiến hành kiểm tra, phúc tra chấm điểm các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đăng ký và đề nghị xét.


Dựa trên các tiêu chí, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã làm tốt việc tuyên truyền, vận động, đoàn kết thống nhất, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; thực hiện quy chế dân chủ; tổ chức phong trào thi đua yêu nước, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ, từng bước cải cách thủ tục hành chính. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, công nhân, lao động ngày càng thể hiện trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, tích cực tham gia tốt các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương. Cán bộ, công nhân viên chức lao động tích cực tham gia việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.


Việc triển khai tích cực, trách nhiệm của tổ chức công đoàn tại cơ sở gắn với các phong trào thi đua yêu nước như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, xây dựng người cán bộ công chức - viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”,… đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, có tác động tích cực trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng đơn vị. Mỗi công nhân viên chức lao động đều có ý thức vận động gia đình, người thân thực hiện nếp sống văn hóa, phòng chống tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc…


Theo đánh giá của Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang, đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động ngày càng thể hiện trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; tích cực tham gia tốt các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương. Qua phong trào, nhiều nội dung và hình thức thi đua đa dạng, phong phú được triển khai có hiệu quả như: Xây dựng công sở xanh - sạch - đẹp, an toàn; phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; lao động có kỷ luật, sáng tạo; hợp tác, giúp đỡ nhau làm việc với năng suất chất lượng cao; tích cực tham gia phong trào học tập và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở.

 

Việc xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa còn là động lực thúc đẩy đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức lao động thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở. Qua kiểm tra, đánh giá của Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang, năm 2016 toàn tỉnh có 174 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa và 156 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa hai năm liền (2015-2016).  Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao những nỗ lực của Ban Chỉ đạo “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An Giang trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, thời gia tới Thường trực Ban Chỉ đạo “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An Giang cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của công nhân viên chức lao động về tầm quan trọng của phong trào xây dựng "cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa". Thực hiện lồng ghép tuyên truyền các nội dung của phong trào tại các buổi sinh hoạt của cơ quan, như: công nhân viên chức lao động không vi phạm an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, không uống rượu bia trong giờ làm việc, không hút thuốc lá nơi công sở..., góp phần nâng cao chất lượng môi trường làm việc, an toàn nơi công sở.


Bên cạnh đó, phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công nhân viên chức lao động nghiêm túc thực hiện nội quy - quy chế cơ quan; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đoàn kết nội bộ, giúp nhau cùng tiến bộ; thực hiện tốt cải cách hành chính, quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc để động viên phong trào; kiểm điểm, phê bình những tập thể, cá nhân vi phạm các quy định nội quy - quy chế; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu giữa cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với nhau để trao đổi, học tập kinh nghiệm và nâng cao chất lượng sinh hoạt văn thể mỹ, nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe cho mỗi công nhân viên chức lao động./.


Công Mạo
các tin khác