Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

076.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Quyết định, quy hoạch, kế hoạch

QUYẾT ĐỊNH Số: 187/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2017 Phê duyệt tạm thời định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tỉnh An Giang (24/01/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 94/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 Quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang (23/01/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 93/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh An Giang (23/01/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 90/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 Quy định giá dịch vụ sử dụng cầu Mỹ Luông - Tấn Mỹ,huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang (23/01/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 89/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 Quy định giá dịch vụ sử dụng cầu Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang (23/01/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 87/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 Thực hiện Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 09 /12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp các loại lệ phí (23/01/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 86/2016/QĐ-UBND ngày22/12/2016 Thực hiện Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND 9/12/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí ... (23/01/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 83/2016/QĐ-UBND Bãi bỏ Quy định tổ chức vận động đóng góp, thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh ngày 22 tháng 12 năm 2016 (23/01/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Thực hiện Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh về việc quy định mức thu... (23/01/2017)

 

QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2017 (19/12/2016)

 

CHỈ THỊ Về việc thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang (10/12/2016)

 

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang (06/12/2016)

 

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh An Giang (06/12/2016)

 
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh