Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Chính sách thu hút đầu tư

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội (17/10/2017)

 

160 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tri Tôn được tập huấn, triển khai Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (12/10/2017)

 

Kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh (11/10/2017)

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại huyện Tịnh Biên (11/10/2017)

 

An Giang: Trên 2 tỷ đồng hỗ trợ phát triển nghề dệt thổ cẩm Chăm và lụa Tân Châu (09/10/2017)

 

An Giang đề nghị Chính phủ hỗ trợ 7.100 triệu đồng để bổ sung cho 20 xã đạt từ 5 tiêu chí trở lên (09/10/2017)

 

Chương trình hành động cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (03/10/2017)

 

Chính sách Công Thương có hiệu lực từ tháng 10/2017 (03/10/2017)

 

Hội thảo Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chính sách pháp luật hỗ trợ Doanh nghiệp khởi nghiệp (03/10/2017)

 

Nghị định 78 Chính phủ góp phần giải quyết tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang (26/09/2017)

 

An Giang: Trao tặng phần mềm kế toán hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (25/09/2017)

 

An Giang hỗ trợ tạo quỹ đất cho Doanh nghiệp (14/09/2017)

 

An Giang trên 5,4 tỷ đồng phát triển đàn bò theo hướng công nghệ cao (15/08/2017)

 

Triển khai các gói tín dụng ưu đãi DN khởi nghiệp (15/08/2017)

 

An Giang: Nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp trong tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi và thông tin thị trường (14/08/2017)

 

An Giang: Hơn 13 tỷ đồng hỗ trợ nuôi heo thịt theo hướng công nghệ cao (14/08/2017)

 

An Giang: Hội nghị đối thoại doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2017 (12/08/2017)

 

An Giang: Quan tâm thực hiện các mô hình chuỗi liên kết giữa các doanh nghiệp và nông dân (01/08/2017)

 

An Giang: Hơn 2,2 tỷ đồng hỗ trợ chăn nuôi nông hộ năm 2017 (25/07/2017)

 

An Giang: Phối hợp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, tăng khả năng tiếp cận vốn ngân hàng (20/07/2017)

 

An Giang tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần Đầu tư Asia Star thực hiện 6 dự án (19/07/2017)

 

An Giang: Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm sạch, quy mô lớn và có thị trường bền vững (19/07/2017)

 

Tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư PPP (19/07/2017)

 

An Giang đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp (18/07/2017)

 

An Giang luôn quan tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (14/07/2017)

 
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh