Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

076.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
THÔNG TIN CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH PCI

Tân Châu triển khai thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số cạnh tranh PCI tỉnh An Giang, giai đoạn 2016-2020 (22/03/2017)

 

Thoại Sơn triển khai kế hoạch cải cách hành chính và chỉ số quản trị hành chính công năm 2017 (02/03/2017)

 

An Giang thành lập Hội đồng Chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính năm 2016 (23/01/2017)

 

Báo cáo về tình hình hoạt động hằng năm của doanh nghiệp (năm 2014) (19/12/2016)

 

Thủ tướng: An Giang phải có khát vọng vươn lên mạnh mẽ (05/12/2016)

 

AN GIANG: NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI) GIAI ĐOẠN 2014 – 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2020 (05/12/2016)

 

AN GIANG: LÀM SAO NÂNG CHỈ SỐ PCI? (05/12/2016)

 

AN GIANG: KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐẾN 2020 (05/12/2016)

 
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh