Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2016 trên địa bàn tỉnh An Giang

13/02/2017

(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 08/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 407/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2016 trên địa bàn tỉnh An Giang (Theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 -2020), cụ thể như sau:
Tổng số hộ dân trên địa bàn tỉnh cuối năm 2016: 543.764 hộ, trong đó:
1. Số hộ nghèo: 36.726 hộ, tỷ lệ 6,75%.

2. Số hộ cận nghèo: 32.845 hộ, tỷ lệ 6,04%.


Cụ thể: 
Thành phố Long Xuyên có 74.058 hộ. Trong đó, số hộ nghèo: 1.005; số hộ cận nghèo: 2.565;
Thành phố Châu Đốc có 28.890 hộ. Trong đó, số hộ nghèo: 396; số hộ cận nghèo: 995;
Huyện An Phú có 45.354 hộ. Trong đó,  số hộ nghèo: 6.713; số hộ cận nghèo: 4.981;
Thị xã Tân Châu có 43.903 hộ. Trong đó,  số hộ nghèo: 2.445; số hộ cận nghèo: 2.843;
Huyện Phú Tân có 53.575 hộ. Trong đó,  số hộ nghèo: 2.803; số hộ cận nghèo: 3.936;
Huyện Châu Phú có 60.099 hộ. Trong đó,  số hộ nghèo: 3.502; số hộ cận nghèo: 3.952;
Huyện Tịnh Biên có 30.853 hộ .Trong đó,  số hộ nghèo: 4.417; số hộ cận nghèo: 1.906;
Huyện Tri Tôn có 34.162 hộ Trong đó,  số hộ nghèo: 6.323; số hộ cận nghèo: 2.455;
H uyện Châu Thành có 41.529 hộ. Trong đó,  số hộ nghèo: 2.189; số hộ cận nghèo: 3.075;
Huyện Chợ Mới có 86.713 hộ. Trong đó,  số hộ nghèo: 4.262; số hộ cận nghèo: 2.992;

Huyện Thoại Sơn có 44.628 hộ, Trong đó, số hộ nghèo: 2.671; số hộ cận nghèo: 3.145.


Theo đó, Số hộ nghèo, hộ cận nghèo phê duyệt tại Quyết định này là cơ sở để thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và các chính sách khác có liên quan trên địa bàn tỉnh.


Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.Nguồn: Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 của UBND tỉnh 
Cẩm Nhung
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh