Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Thu hồi đất để thực hiện công trình đường sau sông Tiền nối bờ Bắc kênh Km2 tại phường Long Thạnh và phường Long Sơn, thị xã Tân Châu

10/02/2017

(Cổng TTÐT An Giang) - Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa có thông báo đến các chủ sử dụng đất về chủ trương thu hồi đất để thực hiện công trình Đường sau sông Tiền nối bờ Bắc kênh Km2 tại phường Long Thạnh và phường Long Sơn, thị xã Tân Châu. Nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng cao của cộng đồng dân cư trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân trong vùng, làm tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Theo đó, Diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 11.130,1 m2 (gồm: 2.459,7 m2 đất ở, đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm do hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng và 8.670,4 m2 đất giao thông, thủy lợi do Nhà nước quản lý)

Kế hoạch thời gian: 


Từ ngày 13/02/2017 đến 13/3/2017  Thông báo chủ trương thu hồi đất, đo đạc hiện trạng, lập bản đồ thu hồi đất khu vực dự án. 
Từ ngày 14/3/2017 đến 17/4/2017 kiểm kê, giám định khối lượng thiệt hại về đất, tài sản gắn liền với đất. 
Từ ngày 18/4/2017 đến 18/5/2017 lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

Từ ngày 19/5/2017 đến 19/6/2017 niêm yết dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.


Từ ngày 20/6/2017 đến 20/9/2017 trình phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường.


Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất sau 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp kể từ ngày Thông báo thu hồi đất này được ban hành. Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn và theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn, người có đất bị thu hồi sẽ được khen thưởng theo quy định.


Thành Khởi
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh