Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Công an tỉnh An Giang thông báo mời thầu: Mua thuốc y tế sử dụng 6 tháng cuối năm 2016

22/11/2016

- Tên bên mời chào hàng: Công an tỉnh An Giang. - Tên gói thầu: Mua thuốc y tế sử dụng 6 tháng cuối năm 2016. - Nguồn kinh phí: sử dụng nguồn kinh phí bảo hiểm y tế để lại của Công an tỉnh.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.


- Phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 08 giờ ngày 25/11/2016 đến trước 15 giờ ngày 02/12/2016 (Trong giờ  hành chính), với khoản chi phí không hoàn lại: 100.000 đồng/bộ hồ sơ.


- Bảo đảm dự thầu: 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng chẳn)(thư bảo lãnh của ngân hàng).


- Nhận hồ sơ yêu cầu chào hàng: Trước 15 giờ ngày 02/12/2016.


- Đóng và mở hồ sơ yêu cầu: Lúc 15 giờ ngày 02/12/2016 tại Phòng Hậu cần- Kỹ thuật Công an tỉnh An Giang.


- Địa chỉ phát hành hồ sơ: Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Công an tỉnh An Giang; Số 1 Nguyễn Huệ B, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang; Đt: 0693.640251; Fax:  0693.640251 (Có giấy giới thiệu khi mua hồ sơ)./.

                                                                                KT.TRƯỞNG PHÒNG 
      PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

(đã ký)


                                                                           Thượng tá Nguyễn Văn Nghĩa

các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh