Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc xây dựng AB&C thông báo mời thầu Gói thầu số 19 Thi công Khối văn phòng Ban giám hiệu, khối 03 phòng học bộ môn, khối nhà vệ sinh, cải tạo khối 04 phòng...

27/10/2016

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 19 Thi công Khối văn phòng Ban giám hiệu, khối 03 phòng học bộ môn, khối nhà vệ sinh, cải tạo khối 04 phòng học bộ môn thành 04 phòng học, tháo dỡ 01 phòng học, hệ thống PCCC, chống sét, cổng – hàng rào, nhà bảo vệ, cải tạo đoạn cống, bể nước ngầm;

- Loại gói thầu:


Xây lắp  x  Mua sắm hàng hóa  Phi tư vấn  Hỗn hợp 


- Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây lắp hạng mục Thi công Khối văn phòng Ban giám hiệu, khối 03 phòng học bộ môn, khối nhà vệ sinh, cải tạo khối 04 phòng học bộ môn thành 04 phòng học, tháo dỡ 01 phòng học, hệ thống PCCC, chống sét, cổng – hàng rào, nhà bảo vệ, cải tạo đoạn cống, bể nước ngầm.


- Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ theo qui định của pháp luật).


2. Tên dự án: Trường THPT Thạnh Mỹ Tây.


3. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.


4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.


5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.


6. Thời gian phát hành HSMT: từ  08 giờ 00, ngày 03 tháng 11 năm 2016 đến trước 14 giờ 00, ngày  14 tháng 11 năm 2016.


7. Địa điểm phát hành HSMT: 


- Tên đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang;


- Địa chỉ: Số 12 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, TPLX, tỉnh An Giang;


- Điện thoại: 076. 3 854451;


- Fax: 076. 3 857798;


- Email: taichinhag@yahoo.com.vn;


8. Giá bán 01 bộ HSMT:  2.000.000 đồng/bộ hồ sơ.


9. Bảo đảm dự thầu: 


- Số tiền: 180.000.000 đ (Bằng chữ: Một trăm tám mươi triệu đồng chẳn).


- Đồng tiền sử dụng: là đồng tiền Việt Nam.


- Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc bảo chi (đối với trường hợp đặt cọc).


10. Thời điểm đóng thầu:  14 giờ 00, ngày 14 tháng 11 năm 2016.


11. Thời điểm mở thầu:  14 giờ 00, ngày 14 tháng 11 năm 2016.


An Giang, ngày 26 tháng 10 năm 2016
GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Thanh Quế

các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh