Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

An Giang: Hơn 13 tỷ đồng hỗ trợ nuôi heo thịt theo hướng công nghệ cao

14/08/2017

(Cổng TTĐT AG)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi vừa phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án “Xây dựng trang trại nuôi heo thịt theo hướng công nghệ cao tại huyện Tịnh Biên” cho Công ty TNHH nông nghiệp công nghệ cao An Khang, với tổng kinh phí của dự án sau khi xét duyệt 13.474.680.000 đồng.

Trong đó: Kinh phí hỗ trợ từ nguồn sự nghiệp khoa học 479.867.000 đồng; vốn tự có của cơ sở 12.994.813.000 đồng. Thời gian thực hiện và hoàn thành dự án 12 tháng.


(Công ty sẽ nuôi theo công nghệ cao theo hệ thống trại heo thịt lạnh. NC)

Việc áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào chăn nuôi nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản xuất theo hướng phát triển trang trại bền vững, áp dụng quy trình chăn nuôi theo công nghệ sinh học, hợp vệ sinh và không dùng các chất cấm trong chăn nuôi, đảm bảo sức khoẻ cho người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, hướng tới xây dựng thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh ở vùng nông thôn theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước.

Theo Dự án, Công ty đầu tư xây dựng 4 chuồng heo với diện tích mỗi chuồng là 1.440m2 (16 m x 90 m). Mỗi chuồng heo được đầu tư xây dựng theo hệ thống trại heo thịt lạnh. Tỷ lệ hao hụt 10%, lợi nhuận/1kg heo hơi là 4.500 đồng/kg và thời gian nuôi  khoảng 5 tháng/vụ. Năng suất heo cung cấp cho thị trường là 800 tấn/năm/4 chuồng.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ nhiệm dự án có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung dự án theo đúng Quyết định này và tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước khi triển khai thực hiện dự án.

Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục hỗ trợ, giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án theo theo tiến độ dự án. Nếu sau ngày 30/11/2017, Công ty TNHH nông nghiệp công nghệ cao An Khang vẫn chưa thực hiện dự án hoặc nếu sau ngày 30/11/2018 Công ty TNHH nông nghiệp công nghệ cao An Khang vẫn chưa hoàn thành dự án “Xây dựng trang trại nuôi heo thịt theo hướng công nghệ cao tại huyện Tịnh Biên” thì không được hỗ trợ. /.
Hải Nhu
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh