Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

An Giang: Đầu tư phát triển điện năng lượng mặt trời kết hợp sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

13/03/2018

(Cổng TTĐT AG)- Ngày 12/03/2018, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thông báo truyền đạt ý kiến Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng về việc đầu tư phát triển điện năng lượng mặt trời kết hợp sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.
(Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Công thương Điện tử)

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất về mặt chủ trương cho các nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án đầu tư phát triển điện năng lượng mặt trời kết hợp sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, giao Sở Công thương làm đầu mối, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình lập dự án và thẩm định dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư về thủ tục đất đai; cho phép Sở cung cấp hồ sơ về đất đai tại khu vực dự án để phục vụ cho việc lập dự án; nghiên cứu, xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất của dự án (nếu cần thiết)./.

Nguồn: TB số 103/TB-VPUBND ngày 12/03/2018
GP
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh