Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

An Giang: Chỉ thị việc tổ chức cuộc bầu cử Trưởng, Phó Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2017 – 2020 trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2017 đến hết tháng 9 năm 2017

19/04/2017

(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 17/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Chỉ thị số 1157/CT-UBND về việc tổ chức bầu cử Trưởng, Phó Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang.
Theo đó, nhằm thực hiện tốt các quy định về bầu cử Trưởng, Phó Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và đạt kết quả cao, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chỉ thị:

Sở Nội vụ phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Xây dựng kế hoạch liên tịch, tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử Trưởng, Phó Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy trình trước, trong và sau bầu cử, kịp thời hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình bầu cử; sau bầu cử tổ chức tổng kết, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt việc bầu cử tại địa phương. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội để cuộc bầu cử diễn ra an toàn tuyệt đối. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng cấp xem xét, thống nhất việc lựa chọn nhân sự Trưởng ấp, khóm theo hướng gắn kết cơ cấu chức danh Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ấp, khóm và phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, lưu ý:

-  Đối với công tác hiệp thương, thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự vào danh sách ứng cử để đưa ra dân bầu phải đúng theo trình tự thủ tục; đặc biệt phải đảm bảo số dư ứng cử viên tối thiểu theo quy định (nếu bầu chọn 01, phải có tối thiểu 02 ứng cử viên; bầu chọn 02 phải có tối thiểu 03 ứng cử viên).

- Nhân sự ứng cử Trưởng, Phó Trưởng ấp, khóm phải là người sinh sống thường xuyên, ổn định và có hộ khẩu thường trú tại ấp, khóm đó. Trong trường hợp đặc biệt khó khăn về nhân sự thì phải xin ý kiến thống nhất của cấp ủy địa phương về chủ trương để đề cử, giới thiệu người có hộ khẩu thường trú ở nơi khác, nhưng phải đảm bảo các tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đúng theo quy định.

- Trình độ học vấn đối với nhân sự ứng cử Trưởng, Phó Trưởng ấp, khóm phải thực hiện đúng quy định tại Quyết định 11/2013/QĐ-UBND ngày 05/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Hướng dẫn số 06-HD/TU ngày 06/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nhân sự cấp ủy. Riêng đối với địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng nông thôn sâu khó khăn, thì có thể xem xét cụ thể nhưng phải đảm bảo mức tối thiểu trình độ học vấn từ trung học cơ sở trở lên.

Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Sở Nội vụ hướng dẫn các địa phương trong việc sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức bầu cử theo quy định. Phòng Nội vụ huyện, thị xã, thành phố tham mưu Ủy ban nhân phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp dự trù kinh phí triển khai, hướng dẫn công tác bầu cử cho cấp xã và khóm, ấp. Kinh phí để tổ chức cuộc bầu cử Trưởng, Phó Trưởng ấp, khóm do ngân sách cấp xã đảm bảo (đã được bố trí trong dự toán chi ngân sách cấp xã năm 2017).

Tùy theo điều kiện và tình hình thực tế tại địa phương, thời gian tổ chức cuộc bầu cử Trưởng, Phó Trưởng ấp, khóm do địa phương chủ động tổ chức thống nhất trong cùng 01 ngày trên toàn địa bàn cấp huyện, trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2017 đến hết tháng 9 năm 2017. Chậm nhất 10 ngày sau bầu cử, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả về Sở Nội vụ để tổng hợp.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chỉ thị này./.


Nguồn: Chỉ thị 1157/CT-UBND ngày 17/4/2017
PTAH 

các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh