Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

An Giang: Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng bắp (ngô) theo Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ

17/05/2017

(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 15/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng bắp (ngô) theo Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng có thị trường tiêu thụ, phù hợp với điều kiện canh tác, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích, tăng thêm thu nhập cho nhân dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, thích ứng với biến đổi khí hậu và đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi từ năm 2016 đến hết vụ Đông Xuân 2018-2019 tại từng địa phương trong tỉnh.

Kế hoạch này được thực hiện trên phạm vi 10/11 huyện, thị, thành phố (trừ huyện Phú Tân không đăng ký chuyển đổi do Công ty Antesco đã ngừng không thuê vùng đất xả lũ để trồng bắp non) và tổng diện tích chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng bắp từ vụ Hè Thu 2016 đến vụ Đông Xuân 2018-2019 là 10.176,69 ha. 

Người sản xuất thực hiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng bắp được Ủy ban nhân dân xã xác nhận sẽ được hỗ trợ chi phí hỗ trợ chi phí về giống, cụ thể đối với các giống bắp lấy thân, bắp lai, bắp non và bắp trắng lai F1: Hỗ trợ 3.000.000 (ba triệu) đồng/ha; giống bắp trắng không lai F1 (bắp nù xanh): Hỗ trợ 900.000 (chín trăm ngàn) đồng/ha.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ hỗ trợ thực hiện một số hoạt động khuyến nông nhằm giúp nông dân am hiểu về kỹ thuật canh tác cũng như việc chọn loại giống bắp phù hợp với điều kiện canh tác tại địa phương và đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường, góp phần thực hiện chuyển đổi có hiệu quả, bao gồm các hoạt động : Thực hiện 15 mô hình trình diễn giống bắp các loại trên đất trồng lúa kém hiệu quả, quy mô 0,2 ha/mô hình; Tổ chức 18 lớp tập huấn kỹ thuật trồng bắp các loại (bắp lai, bắp trắng, trồng bắp lấy thân, bắp non,…) cho cán bộ kỹ thuật và nông dân thực hiện chuyển đổi; Tổ chức các chuyến học tập kinh nghiệm mô hình chuyển đổi có hiệu quả từ lúa sang trồng bắp ở Đồng Nai và Đồng Tháp; Xây dựng các mô hình trồng bắp lai kết hợp cơ giới hóa và tổ chức các cuộc hội thảo tổng kết, nhân rộng mô hình.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng bắp, chịu trách nhiệm triển khai hoặc chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc ngành thực hiện.

Sở Công thương đẩy mạnh chương trình xúc tiến thương mại, ưu tiên mở rộng thị trường tiêu thụ, định hướng thị trường đối với các chủng loại cây bắp chuyển đổi trên đất lúa; tổ chức quảng bá rộng rãi các sản phẩm cây bắp chuyển đổi trên nền đất lúa của tỉnh; tác động các khâu quyết định trong chuỗi giá trị sản xuất, đặc biệt là khâu tiêu thụ nông sản.

Uỷ ban nhân dân các các huyện, thành phố, thị xã căn cứ kế hoạch diện tích chuyển đổi và nhu cầu thực tế của địa phương, các huyện, thị, thành phố rà soát hỗ trợ hoàn thiện các hệ thống thủy lợi đảm bảo phục vụ chuyển đổi.


Tin HY
Nguồn QĐ số 1469/QĐ-UBND ngày 15/5/2017
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh