Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Từ ngày 01/7/2018, điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã đã nghỉ việc

09/07/2018

(Cổng TTĐT AG)- Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng;

ngày 28 tháng 6 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 08/2018/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng. Thông tư 08/2018/TT-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2018, những chế độ trên được thực hiện kể từ ngày 01/7/2018. 

 (Ảnh minh họa – nguồn internet)

   Đối tượng áp dụng Thông tư này là cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (gọi là cán bộ xã già yếu nghỉ việc).

     Theo đó, từ ngày 01/7/2018, cán bộ xã già yếu nghỉ việc được điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng theo công thức như sau: Mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/07/2018 = Mức trợ cấp được hưởng tại tháng 6/2018 x 1,0692. Trên cơ sở công thức này, mức trợ cấp cụ thể (đã làm tròn số) của cán bộ xã già yếu nghỉ việc như sau: Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã: 1.974.000 đồng/tháng; Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng Công an xã là 1.910.000 đồng/tháng; Đối với các chức danh còn lại là 1.768.000 đồng/tháng./.

                                                                                                    Tấn Mẫm
các tin khác
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh