Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

An Giang: Năm 2017 đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội

11/06/2018

(Cổng TTĐT AG)- Theo Báo cáo UBND tỉnh, Năm 2017 là năm then chốt trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và là năm triển khai các nghị quyết, chủ trương lớn của Trung ương, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh.

Trong bối canh còn nhiều khó khăn, thách thức, Tỉnh có nhiều đổi mới, sáng tạo trong phương thức chỉ đạo, điều hành, tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực trong điều kiện còn nhiều khó khăn

Đồng thời, Tỉnh xác định năm 2017 là năm doanh nghiệp, từ đó Tỉnh luôn xem cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tậm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị; Tỉnh duy trì cà phê doanh nhân sáng thứ sáu hàng tuần; các buổi làm việc của ban Hỗ trợ doanh nghiệp khi kết thúc có Thông báo kết luận ngay để tổ chức thực hiện.

Tỉnh đã tiếp nhận tổng cộng 255 đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, đã xử lý đúng hạn 253 hồ sơ, 02 hồ sơ trễ hạn , đã tạo tâm lý tin tưởng của doanh nghiệp đối với sự lãnh đạo, điều hành và kết quả giải quyết của UBND tỉnh đối với kiến nghị của doanh nghiệp. Kết quả số lượng doanh nghiệp thành lập mới năm 2017 tăng 30% và tăng gần 34% về vốn so cùng kỳ; đã thu hút 86 dự án, trong đó 03 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, 83 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký là 15.168 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2016 số dự án tăng 30,30% (tương đương tăng 20 dự án), tổng vốn đăng ký đầu tư tăng 53,49% (tương đương tăng 5.286 tỷ đồng).

Cũng trong năm 2017, Tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tập trung vào 3 lĩnh vực đột phá của tỉnh, cụ thể :

* Lĩnh vực Nông nghiệp : UBND tỉnh đã triển khai Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 11/11/2016 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 kết hợp với viêc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Tỉnh ủy về Chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Tỉnh đã tập trng chỉ đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu, diện tích cây trồng phù hợp với lợi thế và nhu cần thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tập trung cải tạo giống và nâng cao năng suất, chất lượng đàn vật nuôi; phát triển đồng bộ khai thác và nuôi trồng thủy sản; khuyến khích nuôi công nghiệp, thực hành quy trình nuôi tốt (GAP) theo quy chuẩn quốc tế, đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm nông nghiệp.

Thực hiện đồng bộ những chính sách phát triển và thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp; khuyến khích áp dụng khoa học công nghệ mới, công nghệ sinh học trong việc lai tạo chọn giống tốt, kỹ thuật canh tác tiên tiến…để nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường. Sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, tạo ra nhiều sản phẩm an toán đáp ứng nhu cầu thị trường, từng bước đưa nền sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững.

Triển khai Chương trình hành động số 04/CTr/TU ngày 18/7/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tăng thu nhập cho dân cư nông thôn. Đến cuối 2017, toàn tỉnh có 32/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 26,89%.

* Về phát triển du lịch :

Hoạt động du lịch có nhiều chuyển biến tích cực, lượng khách tăng 12% so cùng kỳ, chất lượng phục vụ du lịch được nâng lên, tình trạng chèo kéo du khách đã cơ bản khắc phục và tổ chức thành công Tháng du lịch 2017.

Tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai Chương trình phát triển hạ tầng du lịch tỉnh giai đoan 2016-2020 và định hướng đến năm 2025. Triển khai Quyết định số 2227/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch ĐBSCL đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Trong khu du lich quốc gia Núi Sam đã được Chính phủ công nhận là khu du lịch quốc gia; khởi công dự án Thiền viện Trúc Lâm tại long hồ Khu du lịch Thoại Sơn; tiếp tục khai thác Khi di chỉ văn hóa Óc Eo tạo sản phẩm mới cho ngành du lịch.

* Về phát triển nguồn nhân lực :

Tỉnh đã triển khai Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 02/12/2016 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh giai đoạn 2016-2020 và định hướng tới năm 2020.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức có trình độ đáp ứng yêu cầu hội nhập.

* Bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, phát triển văn hóa, xã hội :

Tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo, đạt được kết quả tốt, giảm 1,5% so với năm 2016. Chỉ đạo giải quyết việc làm, đào tạo nghề, giải quyết chính sách cho người có công với cách mạng và các chính sách an sinh xã hội theo đúng quy định của Trung ương và kế hoạch đề ra.

Chỉ đạo tuyên truyền nhiều nội dung quan trọng trên các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở các địa phương được đẩy mạnh; phong trào văn nghệ quần chúng phát triển sôi nổi, tạo không khí thi đua trong đời sống lao động sản xuất, học tập của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tiếp tục được quan tâm; Công tác khám, chữa bệnh được cải thiện, cơ sở vật chất – kỹ thuật của các bệnh viện, trạm y tế cấp xã được tăng cường và đầu tư nâng cấp các trang thiết bị.

Các Chương trình dự án và chính sách đối với đồng bào dân tộc được các ngành, địa phương chú trọng triển khai thực hiện khá đồng bộ đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an tàn xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi.

* An ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội :

Tỉnh đã tập trung chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ gây rối, mất an ninh tại một số địa phương, nắm chắc các đối tượng nổi cộm, có biểu hiện chống phá; phối hợp giải quyết tốt các vụ việc ở khu vực biên giới liên quan các tỉnh giáp biên giới với An Giang góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Số vụ phạm pháp hình sự, buôn lậu gian lận thương mại, tai nạn giao thông đều giảm so cùng kỳ 2016.

An ninh quốc phòng đảm bảo, công tác tuyển quân, giao quân đạt kế hoạch, chất lượng được nâng lên; đã tổ chức thành công các đợt diễn tập phòng thủ theo kế hoạch của năm.

Quan hệ đối ngoại với 2 tỉnh Kandal, Takeo Campuchia tiếp tục được duy trì và củng cố, tổ chức họp định kỳ.

Tin HY
Nguồn BC số 25A/BC-VPUBND ngày 19/01/2018
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh