Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

An Giang:xây dựng Đề án “Xây dựng và quảng bá hình ảnh tỉnh An Giang” và Kế hoạch tổ chức Hội thảo “Phát triển Du lịch Việt Nam bền vững từ góc độ đa ngành và đa chiều” lần thứ 9

13/11/2017

(Cổng TTĐT AG)- Ngày 11/11/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - Nguyễn Thanh Bình đã chủ trì cuộc họp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để thông qua đề cương Đề án “Xây dựng và quảng bá hình ảnh tỉnh An Giang” và Kế hoạch tổ chức Hội thảo “Phát triển Du lịch Việt Nam bền vững từ góc độ đa ngành và đa chiều” lần thứ 9.

Sau khi nghe đại diện Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trình bày đề cương đề án, kế hoạch tổ chức hội thảo và ý kiến của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tiến hành xây dựng đề án, sớm hoàn chỉnh để UBND tỉnh thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh về kinh phí tư vấn xây dựng đề án; Giao Sở Văn háo Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu nội dung đề án. 

Về Kế hoạch tổ chức Hội thảo “Phát triển Du lịch Việt Nam bền vững từ góc độ đa ngành và đa chiều” lần thứ 9. Phó Chủ tịch yêu cầu, trên cơ sở kế hoạch đã thông qua, các đơn vị phụ trách tiến hành xây dựng chương trình tổng thể tổ chức hội thảo, phân công trách nhiệm, thời gian thực hiện cụ thể; Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và báo cáo tham luận về tiềm năng, lợi thế, chính sách kêu gọi đầu tư của An Giang. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng và báo cáo tham luận giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch An Giang. Sớm hoàn chỉnh dự toán kinh phí trình UBND tỉnh phê duyệt…/.

Tin, ảnh: Minh Thư
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh