Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Tăng cường công tác quản lý, thu hồi vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh An Giang

07/09/2017

(Cổng TTĐT AG)- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1264/UBND-NC ngày 01/9/2016 về việc tăng cường quản lý, ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến vật liệu nổ; tuyên truyền kịp thời về các vụ nổ gây hậu quả nghiêm trọng do các hành vi thu gom, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ để nâng cao nhận thức của người dân.

Lực lượng Công an phối hợp với Quân sự và chính quyền địa phương mở các cuộc vận động toàn dân giao nộp vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh;đồng thời phân công lực lượng làm nhiệm vụ tiếp nhận, thu gom, phân loại, quản lý và giám sát chặt chẽ việc tiêu hủy vật liệu nổ theo quy định.Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi thu gom, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ; tổ chức kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình làm mất, thất thoát vật liệu nổ trong khai thác, quản lý, để đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở,ngành có liên quan thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khắc phục hậu quả do vật liệu nổ, bom mìn gây ra.Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giúp Ủy ban nhân tỉnh kiểm tra, đôn đốc các cấp, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, thu hồi vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh, định kỳ báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.


Nguồn: CV số 1535/UBND-NC ngày 5/9/2017 của UBND tỉnh

Tin: Thành Nhơn
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh