Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Cái Đầm - ĐT 954 tại xã Bình Thạnh Đông và xã Tân Hòa, huyện Phú Tân

15/02/2017

(Cổng TTÐT An Giang) - Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa có thông báo đến các chủ sử dụng đất về chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Cái Đầm – ĐT 954 tại xã Bình Thạnh Đông và xã Tân Hòa, huyện Phú Tân.
            Cầu Cái Đầm đang bị xuống cấp, trọng tải cầu chỉ cho phép xe có tải trọng dưới 13 tấn lưu thông và không đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến do cầu yếu. Ngoài ra, đây là trục đường quan trọng nối liền trung tâm hành chính huyện với tỉnh và các khu vực lân cận.

             Theo đó, diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 9.370,4 m2 (gồm: 1.754,9 m2 đất ở, đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm do hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng và 7.615,5 m2 đất giao thông, thủy lợi do Nhà nước quản lý) tại xã Bình Thạnh Đông và xã Tân Hòa, huyện Phú Tân được xác định theo Bản đồ hiện trạng, tỷ lệ 1:1000 do Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường lập ngày 11/01/2017.


Kế hoạch thời gian: 


Từ ngày 15/02/2017 đến 15/3/2017 Thông báo chủ trương thu hồi đất, đo đạc hiện trạng, lập bản đồ thu hồi đất khu vực dự án. 
Từ ngày 16/3/2017 đến 22/5/2017 kiểm kê, giám định khối lượng thiệt hại về đất, tài sản gắn liền với đất. 
Từ ngày 23/5/2017 đến 26/6/2017 lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 
Từ ngày 27/6/2017 đến 27/7/2017 niêm yết dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.

Từ ngày 28/7/2017 đến 29/12/2017 trình phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường.


Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất sau 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp kể từ ngày Thông báo thu hồi đất này được ban hành. Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn và theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn, người có đất bị thu hồi sẽ được khen thưởng theo quy định.


Thành Khởi
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh