Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Đóng cửa mỏ khoáng sản cát trên sông Tiền

14/04/2017

(Cổng TTÐT An Giang) - Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa có có quyết định Phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản dự án khai thác cát trên sông Tiền thuộc xã Tấn Mỹ và xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã cấp cho Hợp tác xã khai thác cát Chợ Mới theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh An Giang.

Để thanh lý tài nguyên thuộc phần diện tích đã khai thác hết trữ lượng theo quy định của pháp luật, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác.

Theo dó, diện tích đóng cửa mỏ 21,3 ha, được giới hạn bởi các điểm khép góc 1, 2, 3, 4 có tọa độ nêu tại Phụ lục kèm theo Quyết định này;


Khối lượng thực hiện: di chuyển thiết bị, phương tiện hoạt động khai thác khoáng sản ra khỏi khu vực khai thác khoáng sản; tháo dỡ hệ thống phao báo hiệu giới hạn khu vực khai thác mỏ. Thời gian thực hiện 01 tháng kể từ ngày đề án đóng cửa mỏ được phê duyệt. Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện Đề án đóng cửa mỏ theo quy định.


Thành Khởi
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh