Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Thu hồi đất để thực hiện dự án Nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

07/05/2018

(Cổng TTĐT AG)- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa có thông báo đến các chủ sử dụng đất về chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án Nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (ĐT 945), tại xã Vĩnh Thạnh Trung, Thạnh Mỹ Tây và xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú.

 Nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải liên tỉnh An Giang và Kiên Giang, từng bước hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng khu vực, tạo điều kiện phát triển kinh tế và phát triển du lịch của tỉnh An Giang cũng như của vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long.

    Theo đó, diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 439.506,8 m2 (gồm: 367.384,7 m2 đất ở, đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm do hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng và 72.122,1 m2 đất giao thông, thủy lợi, giáo dục do Nhà nước quản lý) tại xã Vĩnh Thạnh Trung, Thạnh Mỹ Tây và Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú được xác định theo Bản đồ hiện trạng và Bản trích đo thực hiện dự án, tỷ lệ 1:1000 do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 10 tháng 04 năm 2018 và ngày 27 tháng 3 năm 2018.

    Kế hoạch thời gian:

Từ ngày 04 tháng 5 năm 2018 đến ngày 04 tháng 6 năm 2018 Thông báo chủ trương thu hồi đất, đo đạc hiện trạng, lập bản đồ thu hồi đất khu vực dự án.

Từ ngày 05 tháng 6 năm 2018 đến ngày 16 tháng 7 năm 2018 kiểm kê, giám định khối lượng thiệt hại về đất, tài sản gắn liền với đất.

Từ ngày 17 tháng 7 năm 2018 đến ngày 15 tháng 10 năm 2018 lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Từ ngày 16 tháng 10 năm 2018 đến ngày 15 tháng 11 năm 2018 niêm yết dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.

Từ ngày 16 tháng 11 năm 2018 đến 29 tháng 4 năm 2019 trình phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất sau 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp kể từ ngày Thông báo thu hồi đất này được ban hành. Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn và theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn, người có đất bị thu hồi sẽ được khen thưởng theo quy định.
Thành Khởi
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh