Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

An Giang luôn quan tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

14/07/2017

(Cổng TTÐT An Giang) - Năm 2017, là “Năm Doanh nghiệp” tỉnh An Giang luôn quan tâm, chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh để thu hút đầu tư; phấn đấu đưa An Giang vào trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành tốt, sáng tạo và luôn đồng hành với sự phát triển của doanh nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, UBND tỉnh đã Ban hành Chương trình số 297/CTr-UBND ngày 25/5/2017 Chương trình hoạt động “Cà phê doanh nhân” tạo kênh đối thoại trực tiếp của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành nắm bắt thông tin, tháo gỡ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh hay đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện chủ trương sắp xếp các Quỹ tài chính địa phương; nghiên cứu chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư phát triển du lịch và xây dựng các đề án như: thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển nông nghiệp và Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch nhằm khuyến khích đầu tư phát triển 02 lĩnh vực mũi nhọn của tỉnh; Tạo quỹ đất giai đoạn 2016-2020, thực hiện cơ chế tạo quỹ đất để hỗ trợ doanh nghiệp, tính toán tạo quỹ đất dự trữ để phục vụ việc mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; đặc biệt các dự án kêu gọi đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, du lịch; Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển ngành cơ khí, cơ khí hỗ trợ phục vụ phát triển nông nghiệp tỉnh An Giang và đề án phát triển ngành công nghiệp phụ trợ tỉnh An Giang; Đào tạo lao động có tay nghề cao cho doanh nghiệp…

Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu và Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường Campuchia, hình thành các điểm bán sản phẩm An Giang tại tỉnh Tàkeo, Kaldal – Vương quốc Campuchia, chủ động nối kết với cơ quan chức năng và doanh nghiệp của tỉnh Tàkeo, Kaldal – Vương quốc Campuchia để xúc tiến hợp tác, họp bàn kế hoạch tổ chức các chương trình xúc tiến sản phẩm của hai bên. Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài chính tham mưu ban hành hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với từng khu vực, tạo thuận lợi để doanh nghiệp tính toán nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Bên cạnh đó, tỉnh đã quan tâm thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, yêu cầu nhiệm vụ phải giảm ít nhất 20% tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính, công bố kết quả giải quyết thủ tục hành chính, hồ sơ liên quan trực tiếp doanh nghiệp, nhà đầu tư. Năm 2017 sẽ thực hiện tất cả sở, ngành cấp tỉnh và 11 huyện, thị xã, thành phố; bắt đầu từ ngày 01/7/2017 sẽ mở rộng đến UBND cấp xã. Định hướng đến năm 2020, phấn đấu rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục. Đồng thời, rà soát danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, cập nhật, điều chỉnh bổ sung những thông tin cơ bản mà nhà đầu tư quan tâm; tích cực tranh thủ Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia; tăng cường hợp tác tổ chức xúc tiến các nước như EuroCham, Amcham, Kotra, Jetro,... tranh thủ các chương trình hỗ trợ cho tỉnh trong lĩnh vực hoạt động xúc tiến, tăng cường năng lực quản lý doanh nghiệp...

Ngoài ra, UBND tỉnh đã đề xuất kiến nghị Trung ương xem xét, sửa đổi, giải quyết điểm chưa rõ trong chính sách/văn bản Trung ương hoặc vượt thẩm quyền giải quyết nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp như: Chính phủ sớm trình Quốc hội thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để triển khai thực hiện;  Chính phủ xem xét, kiến nghị Quốc hội chấp thuận không thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014; Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 210/2013/NQ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ ban hành cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo nghề cho vùng ĐBSCL./.


Nguồn: BC số 278/BC-VPUBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh
Công Gion
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh