Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Thu hồi đất để thực hiện dự án Bến phà Tân Châu - Hồng Ngự, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu

13/03/2018

(Cổng TTĐT AG)- Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các chủ sử dụng đất về chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án Bến phà Tân Châu - Hồng Ngự (phía bờ Tân Châu), phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu).

Nhằm đáp ứng nhu cầu về giao thông vận tải hiện tại và tương lai của các ngành kinh tế giữa hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp được thuận lợi, là điểm vượt sông kết nối của tuyến N1, là một trong sáu tuyến giao thông trọng điểm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cho vùng đồng bằng sông Cửu Long góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

    Theo đó, Diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 11.292,7 m2 (gồm: 11.203 m2 đất ở, đất sản xuất kinh doanh, đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm do hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng và 89,7 m2 đất giao thông do Nhà nước quản lý) tại phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu được xác định theo Bản trích đo thực hiện dự án, tỷ lệ 1:1000 do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 30 tháng 01 năm 2018.

Kế hoạch thời gian:

Từ ngày 09 tháng 3 năm 2018 đến ngày 09 tháng 4 năm 2018 Thông báo chủ trương thu hồi đất, đo đạc hiện trạng, lập bản đồ thu hồi đất khu vực dự án.

Từ ngày 10 tháng 4 năm 2018 đến ngày 14 tháng 5 năm 2018 kiểm kê, giám định khối lượng thiệt hại về đất, tài sản gắn liền với đất.

Từ ngày 15 tháng 5 năm 2018 đến ngày 25 tháng 7 năm 2018 lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

 Từ ngày 26 tháng 7 năm 2018 đến ngày 27 tháng 8 năm 2018 niêm yết dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.

Từ ngày 28 tháng 8 năm 2018 đến ngày 31 tháng 8 năm 2018 rình phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất sau 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp kể từ ngày Thông báo thu hồi đất này được ban hành. Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn và theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn, người có đất bị thu hồi sẽ được khen thưởng theo quy định./.
Thành Khởi
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh