Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

An Giang triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

22/06/2018

(Cổng TTĐT AG)-Ngày 21/6/2018, Văn phòng UBND tỉnh có công văn triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị nêu trên đúng theo quy định.
 (Ảnh minh họa – Nguồn : chinhphu.vn)

Theo đó, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV và có hiệu lực từ ngày 1-1-2018. Để triển khai đồng bộ, có hiệu quả, sớm đưa các chính sách, giải pháp quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV vào cuộc sống, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện vai trò điều phối, xác định mục tiêu, đối tượng, trọng tâm hỗ trợ để xây dựng và triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ DNNVV theo quy định của Luật Hỗ trợ DNNVV.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội DNNVV Việt Nam và tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp khác chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hỗ trợ DNNVV cho các hội viên, cộng đồng DNNVV.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện, các cơ quan báo chí tổ chức tốt việc tuyên truyền và phổ biến, giáo dục pháp luật về hỗ trợ DNNVV cho cơ quan, tổ chức, nhân dân tại địa phương.

Tin HY
Nguồn CV số 3010/VPUBND-KTTH ngày 21/6/2018
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh