Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

UBND tỉnh An Giang và Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam cam kết tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp

31/08/2016

(Cổng TTĐT An Giang) - Đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo lập mối quan hệ thân thiện giữa cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp, triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh…


là các cam kết đặc thù và căn bản trong bản cam kết được thống nhất vào ngày 24/8/2016 tại thành phố Hồ Chí Minh giữa UBND tỉnh An Giang và Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam.

 
Thực hiện các nhiệm vụ và nội dung thuộc trách nhiệm được giao tại Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức buổi ký cam kết với 32 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Ông Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã thay mặt UBND tỉnh ký kết với ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Các nội dung cam kết, thời điểm triển khai cụ thể sẽ được căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế của tỉnh để triển khai đảm bảo hiệu quả. 


Các nội dung nổi bật, riêng biệt mà tỉnh An Giang cam kết với doanh nghiệp có thể kể đến như: rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp xuống còn 01 ngày làm việc; thủ tục quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh còn 16 ngày làm việc; điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư còn 12 ngày làm việc; cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư 01 ngày làm việc, 05 ngày làm việc đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất xuống còn 23 ngày, thời gian cấp phép xây dựng xuống còn 15 ngày làm việc; gian hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép xây dựng 05 ngày làm việc; Đấu nối hệ thống cấp nước 08 ngày làm việc; hệ thống thoát nước 10 ngày làm việc; thủ tục tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp 33 ngày làm việc; Thủ tục thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy 15 ngày làm việc; thủ tục thẩm định và phê duyệt báo cáo tác động môi trường 30 ngày làm việc; Thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường 10 ngày làm việc.


Thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản xuống không quá 14 ngày; thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới tối đa 10 ngày đối với hàng hóa xuất khẩu, 12 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu; thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng từ 400 ngày xuống còn tối đa 200 ngày; Thời gian các doanh nghiệp phải tiêu tốn để hoàn thành thủ tục nộp thuế không quá 119 giờ/năm.


Bên cạnh đó, tỉnh An Giang sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang, phát huy hiệu quả chính quyền điện tử, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo bằng những giải pháp thiết thực hiệu quả; đầy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua cung ứng, phát triển các dịch vụ tư nhân. 


Hai bên có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hàng năm, đề xuất các giải pháp cụ thể và hướng dẫn triển khai thực hiện từng nội dung cam kết gồm thời gian, địa điểm, phân công trách nhiệm, ngân sách hoạt động, chế độ báo cáo, các kiến nghị đề xuất phù hợp. Hy vọng trong thời gian tới, khi bản cam kết được triển khai sẽ mang lại hiệu quả thiết thực, thuận lợi thực sự cho doanh nghiệp hiện có và tiềm năng của tỉnh.


Liên Khương
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh