Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

An Giang: Tổng kết năm học 2017- 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018- 2019

09/08/2018

(Cổng TTĐT AG)- Sáng ngày 09/8/2018, UBND tỉnh tổ chức hội nghị "Tổng kết năm học 2017- 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018- 2019". Đồng chí Nguyễn Thanh Bình- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang dự và chủ trì.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Khanh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã trình bày báo cáo tổng kết năm học năm 2017- 2018. Nhìn chung, trong điều kiện ngân sách còn nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát của cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự hỗ trợ tích cực của các ngành liên quan, đến nay hệ thống trường lớp đã khắp 156 xã, phường, thị trấn, quy mô trường lớp vẫn đang được kiện toàn bố trí ngày càng hợp lý hơn. Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học đã được tăng cường đáng kể, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hoạt động và phát triển của ngành.

Đồng chí Trần Tuấn Khanh- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang trình bày báo cáo tổng kết năm học năm 2017- 2018

Cán bộ quản lý trường học các cấp được bố trí cơ bản đủ số lượng theo quy định. Đội ngũ giáo viên các trường phổ thông cơ bản ổn định, đủ về số lượng, có bước chuyển biến về chất lượng.

Tỷ lệ huy động học sinh các ngành học, cấp học hầu hết đạt khá cao so với kế hoạch. Tiếp tục duy trì kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục Trung học và phổ cập giáo dục Trung học cơ sở (THCS).

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục của các ngành, cấp học tiếp tục được chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai mạnh đến cơ sở  tạo tiền đề chuẩn bị điều kiện thực hiện đổi mới chương trình, thay sách giáo khoa thời gian tới.

Các kỳ thi điều được tổ chức đúng theo quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo an toàn nghiêm túc, công bằng trong thi cử, đảm bảo yêu cầu đổi mới công tác kiểm tra đánh giá.

Công tác thanh tra, kiểm tra được ngành quan tâm đẩy mạnh đã giúp nhà trường, giáo viên khắc phục các mặt hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục đã đạt được một số kết quả khả quan.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại hạn chế, mặc dù công tác đầu tư luôn nhận được sự quan tâm, nhưng thực tế vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Nhiều đơn vị còn hạn chế về cơ sở trang thiết bị vật chất cũng như đã xuống cấp nhưng chưa được đầu tư do kinh phí khá cao. Chất lượng giáo dục của các ngành học, các cấp tuy có chuyển biến theo chiều hướng tích cực nhưng còn chậm, chưa đồng đều giữa các vùng, địa phương. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh đạt nhiều thành quả nhưng vẫn còn phát sinh một số bất cập, biện pháp xử lý nội quy chưa triệt để. Công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp đạt được một số kết quả bước đầu, tuy nhiên còn những bất cập như chưa có cơ chế, chính sách cụ thể, công tác kế hoạch kiểm tra phối hợp chưa chặt chẽ. Công tác tuyên truyền, tư vấn phân luồng chưa sâu sát. Mạng lưới đào tạo nghề chưa đáp ứng yêu cầu quy mô và chất lượng, chưa đa dạng ngành nghề phù hợp với nhu cầu địa phương. Công tác hướng nghiệp tại các trường Trung học cơ sở chưa thật sự hiệu quả. Công tác quản lý tài chính, tài sản và thiết bị dạy học còn một số bất cập.

Trong năm 2018- 2019, ngành Giáo dục và Đào tạo An Giang tiếp tục tập trung các nhiệm vụ được ngành và trung ương giao nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết của Trung ương, thực hiện thắng lợi nội dung chỉ đạo của Đại hội Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015- 2020, đối với Giáo dục đào tạo như: Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục đào tạo từ nội dung, phương pháp, cách đánh giá nhằm phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất, thể chất và kỹ năng sống của học sinh; kiện toàn và tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu tình hình mới; tiếp tục đổi mới công tác quản lý, đẩy mạnh giao quyền tự chủ về tổ chức, tài chính, chuyên môn cho các trường đại học đi đôi với tăng cường quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, kiểm định, đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp phân luồng đào tạo nghề sau trung học; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; thực hiện mạnh mẽ chủ trương xã hội hóa giáo dục.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Ngọc Diễm-  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã chủ trì thảo luận gợi ý các đại biểu tham dự cùng đề xuất, đóng ý kiến cùng đi đến thống nhất các nội dung để công tác giáo dục thời gian tới đạt kết quả tốt hơn.

Đồng chí Trần Thị Ngọc Diễm-  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang gợi ý thảo luận tại hội nghị

Dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  cho 03 đơn vị trường mầm non đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2016- 2018 , đồng thời UBND tỉnh cũng tặng cờ thi đua cấp tỉnh cho 24 đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2017- 2018.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ , Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 03 đơn vị trường mầm non đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2016- 2018

 Đại diện Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang trao cờ thi đua cấp tỉnh của UBND tỉnh cho đơn vị

Phát biểu chỉ đạo tội hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ , Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của tập thể thầy cô, cán bộ quản lý giáo dục và tập thể học sinh đã có những kết quả nhất định trong năm học 2017- 2018, góp phần cho ngành giáo dục từng bước phát triển.

 Đồng chí Nguyễn Thanh Bình- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ , Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế về tình trạng học sinh bỏ học, mặc dù có khắc phục nhưng chưa giảm nhiều, công tác phối hợp vận động chưa được thường xuyên; công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS còn hạn chế; tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia triển khai còn chậm…

Trong thời gian tới, cần tiếp tục đổi mới, sắp xếp hệ thống tổ chức, bộ máy tinh gọn, cơ cấu hợp lý nhưng vẫn đạt hiệu quả; thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện cho học sinh về năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, kỹ năng, đổi mới phương pháp dạy và học phổ cập giáo dục, xóa mù chữ nhất là phổ cập giáo dục THCS; thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020 đạt 50%; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018- 2025; các địa phương cần tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường học và giám sát nhu cầu phòng học, trang thiết bị phục vụ; thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục nhằm huy động nhiều nguồn lực phục vụ đổi mới giáo dục; đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với cơ sở.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ngành và địa phương triển khai Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục năm 2018; tiếp tục triển khai công tác bồi dưỡng năng lực, trình độ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý để đáp ứng yêu cầu. Đồng chí tin rằng, với sự chỉ đạo chặt chẽ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, công tác giáo dục và đào tạo sẽ đạt thêm nhiều kết quả tốt trong thời gian tới./.

Như Hùng.
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh