Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Tổ chức Hội thảo về phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

17/04/2017

(Cổng TTÐT An Giang) - Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong điều kiện hội nhập quốc tế. UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1109/QĐ-UBND về Kế hoạch tổ chức Hội thảo về phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

Theo đó, các nhà khoa học của các trường đại học, các viện, trung tâm nghiên cứu, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị và các nhà quản lý trong và ngoài tỉnh… sẽ thảo luận về các nội dung: Nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp và kinh tế du lịch tỉnh An Giang: Thực trạng, mục tiêu và giải pháp. Nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp và kinh tế du lịch ở cấp địa phương trong và ngoài nước. Bài học kinh nghiệm cho An Giang. Giáo dục và đào tạo khởi nghiệp trong nông nghiệp và du lịch ở cấp địa phương, tác động của nó đến phát triển hai ngành kinh tế này; bài học kinh nghiệm cho An Giang.

Dự kiến Hội thảo sẽ được tổ chức ngày 19/4/2017, tại Nhà khách UBND tỉnh An Giang, số 3A Lê Hồng Phong, Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang.


Quách Vân
Nguồn: Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh.
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh