Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Thu hồi đất để thực hiệndự án đầu tư xây dựng Đường ra Trạm kiểm soát Phú Hội, xã Phú Hội, huyện An Phú

17/07/2017

(Cổng TTÐT An Giang) - Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa có thông báo đến các chủ sử dụng đất về chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Đường ra Trạm kiểm soát Phú Hội tại xã Phú Hội, huyện An Phú. Nhằm tạo sự kết nối thông suốt giữa trung tâm xã với trạm kiểm soát, phục vụ tuần tra, kiểm soát đường biên giới, cột mốc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và góp phần cũng cố hạ tầng cở sở phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh.

Theo đó, diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 117.351,4 m2 (gồm: 87.821,9 m2 đất ở, đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm do hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng và 29.529,5 m2 đất giao thông, thủy lợi, đất chợ, đất trống do Nhà nước quản lý) tại xã Phú Hội, huyện An Phú được xác định theo Bản đồ hiện trạng, tỷ lệ 1:1000 do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 28 tháng 6 năm 2017.

Kế hoạch thời gian: 

Từ ngày 14 tháng 7 năm 2017 đến 10 tháng 8 năm 2017 Thông báo chủ trương thu hồi đất, đo đạc hiện trạng, lập bản đồ thu hồi đất khu vực dự án. 

Từ ngày 11 tháng 8 năm 2017 đến 02 tháng 10 năm 2017 kiểm kê, giám định khối lượng thiệt hại về đất, tài sản gắn liền với đất. 

Từ ngày 03 tháng 10 năm 2017 đến 12 tháng 12 năm 2017 lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

Từ ngày 13 tháng 12 năm 2017 đến 15 tháng 01 năm 2018 niêm yết dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.

Từ ngày 16 tháng 01 năm 2018 đến 31 tháng 5 năm 2018 trình phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất sau 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp kể từ ngày Thông báo thu hồi đất này được ban hành.Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn và theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn, người có đất bị thu hồi sẽ được khen thưởng theo quy định./.


Thành Khởi
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh