Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Thu hồi đất để thực hiện dự án Mở rộng Cảng Mỹ Thới tại phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên

12/05/2017

(Cổng TTÐT An Giang) - Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa có thông báo đến các chủ sử dụng đất về chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án Mở rộng Cảng Mỹ Thới tại phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên. Nhằm mục đích bốc xếp phục vụ vận chuyển hàng hóa, lưu chứa hàng hóa tại các kho bãi, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và khu vực.

Theo đó, diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 41.472,4 m2 (gồm: 20.852,5 m2 đất ở, đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm do hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng và 20.619,9 m2 đất giáo dục, trụ sở, giao thông, thủy lợi do Nhà nước quản lý) tại phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên được xác định theo Bản đồ hiện trạng, tỷ lệ 1:1000 do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 27/4/2017.

Kế hoạch thời gian: 

Từ ngày 12/05/2017 đến 12/06/2017 Thông báo chủ trương thu hồi đất, đo đạc hiện trạng, lập bản đồ thu hồi đất khu vực dự án. 

Từ ngày 13/06/2017 đến 14/08/2017 kiểm kê, giám định khối lượng thiệt hại về đất, tài sản gắn liền với đất. 

Từ ngày 15/08/2017 đến 16/10/2017 lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

Từ ngày 17/10/2017 đến 20/11/2017 niêm yết dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.

      Từ ngày 21/11/2017 đến 30/03/2018 trình phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất sau 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp kể từ ngày Thông báo thu hồi đất này được ban hành. Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn và theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn, người có đất bị thu hồi sẽ được khen thưởng theo quy định.


Thành Khởi
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh