Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

An Giang: Tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong năm 2017

17/07/2017

(Cổng TTĐT AG)- Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017 trình tại kỳ họp lần thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh, cho thấy:
Năm 2017 là năm thứ 2 triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, tuy nhiên bước vào thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2017 phải đối mặt với nhiều khó khăn như: Hai mặt hàng chủ lực là gạo và thủy sản vẫn còn khó khăn về giá và thị trường; tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, sạt lở bờ sông; nguồn cát xây dựng khan hiếm; dịch cúm gia cầm tái phát…, đã ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của người dân cũng như việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 
 
Đ/c Phan Thanh Tùng, Trưởng ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra tại diễn đàn kỳ họp lần thứ 5


Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 5,29% cao hơn mức tăng của năm trước (cùng kỳ năm 2016 tăng 4,58%). Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,92%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 6,82% và khu vực dịch vụ tăng 7,04%. Công tác chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu nội ngành nông nghiệp mang lại hiệu quả tích cực: diện tích chuyển đổi từ lúa kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị cao đạt hiệu quả góp phần tăng trưởng khu vực I từ -1,40% lên 0,92%.


Công tác quản lý, điều hành ngân sách đạt kết quả tốt, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ chi theo dự toán đã được bố trí và thực hiện các nhiệm vụ chi đột xuất theo chỉ đạo của tỉnh. Tình hình tồn quỹ ngân sách cấp tỉnh và cấp huyện luôn đảm bảo để chi kịp thời cho các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách…, đúng quy định Luật ngân sách nhà nước. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã tập trung giải quyết được nhu cầu ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống; nhiều giải pháp kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp đã được triển khai thực hiện, từng bước đáp ứng với nhu cầu phát triển.


Bên cạnh những kết quả đạt được Ban kinh tế - ngân sách nhận thấy kinh tế tỉnh nhà cần được tập trung thảo luận, tìm biện pháp khắc phục:


Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Tỉnh ủy về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn chậm, sự liên kết giữa hộ dân với doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu còn gặp nhiều khó khăn; công tác kêu gọi đầu tư thực hiện chuỗi liên kết sản xuất gắn tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế, quy mô thực hiện mô hình nông nghiệp còn nhỏ lẻ… Mô hình Hợp tác xã kiểu mới chậm triển khai; chính sách hỗ trợ của nhà nước cho Hợp tác xã, cán bộ quản lý còn rất hạn chế. 


Thực hiện hợp đồng liên kết bao tiêu sản phẩm giữa doanh nghiệp, Hợp tác xã và nông dân ở một số nơi vào thời điểm biến động bất thường của thị trường vẫn còn tình trạng “bẻ kèo” trong mua bán nông sản. Công tác xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm chủ lực của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu định hướng sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu nên người nông dân còn lúng túng trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.


Tình trạng phân bón, thuốc trừ sâu giả, kém chất lượng nhiều gây thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp; giá cả các mặt hàng nông nghiệp, thủy sản không ổn định ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập, đời sống người nông dân.


Gói 3.000 tỷ đồng cho vay phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chưa giải ngân được dự án nào vì thủ tục rườm rà, bó buộc; việc triển khai các gói tín dụng cho vay ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch (gói tín dụng 100.000 tỷ) còn chậm. Việc thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn do không đảm bảo nguồn vốn.


Vốn đầu tư xây dựng giải ngân chỉ đạt 30,54% kế hoạch, một số công trình trọng điểm của tỉnh thực hiện vẫn còn chậm so tiến độ. Nợ xấu 1.858 tỷ đồng, chiếm 3,23%/tổng dư nợ; tỷ lệ tăng trưởng tín dụng đạt thấp 28,9% so kế hoạch giao. 


Tiến độ thực hiện dự án đóng cửa, xử lý ô nhiễm môi trường các bãi rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh được quan tâm. Tuy nhiên, do không dự báo trước những khó khăn, tính toán thiếu chu đáo nên tiến độ vẫn còn chậm, làm chậm rất nhiều thời gian thực hiện dự án. Giá cát xây dựng trên địa bàn tỉnh biến động, tăng đột biến ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án, công trình. Tình trạng khai thác cát sông trái phép vẫn còn diễn biến phức tạp, chưa có biện pháp để quản lý tốt khối lượng khai thác của doanh nghiệp được cấp phép. Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2016 có tăng hạng nhưng không đáp ứng như kỳ vọng.


Qua đó, Ban kinh tế - ngân sách cũng đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnhmột số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2017 cụ thể như sau: 

Đối với lĩnh vực sản xuất nông, lâm và thủy sản: Chủ động công tác phòng, chống lũ và gia cố các tuyến đê bao bảo vệ sản xuất lúa Hè Thu, đảm bảo ăn chắc vụ Thu Đông; tiếp tục áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất; tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi. Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đẩy mạnh việc hỗ trợ, đào tạo, tập huấn và chuyển giao đến người nông dân các giải pháp kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; đồng thời triển khai nhanh các chính sách để phát triển sản xuất tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.


Tập trung triển khai thực hiện các đề tài, dự án, kế hoạch, mô hình thuộc lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; rà soát lại cơ chế chính sách để có bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp; đồng thời tập trung bố trí nguồn lực, tạo ra sức lan tỏa hơn nữa để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09/NQ-TU ngày 27/6/2012 của Tỉnh ủy.


Chuẩn bị tốt điều kiện về đất đai như: Tạo quỹ đất, tạo điều kiện để nông dân cho thuê đất, doanh nghiệp tích tụ ruộng đất, kêu gọi và có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; xây dựng và mở rộng vùng nguyên liệu gắn sản xuất với tiêu thụ; quan tâm xây dựng hình thành các Hợp tác xã kiểu mới đúng luật, thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, khuyến khích đối với Hợp tác xã, Tổ hợp tác. 


Đối với lĩnh vực công nghiệp, đầu tư - xây dựng: Tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. Kiên quyết xử lý đối với chủ đầu tư nếu dự án chậm quyết toán nhiều năm. Thường xuyên theo dõi tiến độ triển khai thi công các công trình, dự án bị ảnh hưởng cát xây dựng; giám sát việc cung ứng cát đảm bảo về khối lượng và giá cho các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; có giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng.


Đối với lĩnh vực tài nguyên, môi trường: Cần tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về khai thác tài nguyên, khoáng sản và môi trường, nhất là việc khai thác cát trái phép. Đồng thời, có kế hoạch cân đối, quản lý các nguồn cát đáp ứng cho nhu cầu xây dựng trên địa bàn tỉnh. Có giải pháp tháo gỡ khó khăn cũng như xử lý tình trạng biến động của cát xây dựng trên địa bàn tỉnh…


Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đóng cửa xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp các ngành liên quan trong việc lập, thẩm định, phê duyệt, lựa chọn đơn vị tư vấn và phương thức lựa chọn nhà thầu đảm bảo quy định, phù hợp tình hình địa phương nhằm tránh việc điều chỉnh phê duyệt lại dự án nhiều lần, nhà thầu không phù hợp dẫn đến chậm tiến độ dự án, lãng phí thời gian và ngân sách. Hiện nay, việc xử lý rác chủ yếu là đóng cửa và chôn lấp, đây không phải là giải pháp tối ưu, do vậy cần sớm kêu gọi đầu tư, xác định công nghệ xử lý rác phù hợp để giải quyết triệt để vấn đề vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh.


Đối với lĩnh vực thương mại - dịch vụ: Cần nâng cao chất lượng dự báo tình hình thị trường, giá cả và nhu cầu của khu vực, thế giới để định hướng tốt cho sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đáp ứng tốt nhu cầu thị trường, tạo điều kiện đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của tỉnh. Nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng thương hiệu hàng hóa đảm bảo chất lượng, triển khai một số loại hình dịch vụ mới có giá trị gia tăng cao; thực hiện giao tiếp văn minh, văn hóa, trân trọng khách hàng… tạo niềm tin của khách hàng đối với hàng hóa của tỉnh.


Đối với lĩnh vực tài chính - ngân sách: Tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp về quản lý, điều hành thu, chi tài chính ngân sách; tập trung điều hành chi thường xuyên theo dự toán được duyệt, thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí; thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu ngân sách của các địa phương; đặc biệt quan tâm đến những địa phương có một số khoản thu cân đối ngân sách có khả năng đạt thấp; đồng thời xây dựng kế hoạch khai thác tăng thu, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, huy động kịp thời các nguồn thu vào ngân sách.


Cần có giải pháp tháo gỡ việc tổ chức đấu giá giao đất, cho thuê đất các khu đất công của tỉnh đang tạm dừng theo chủ trương của Chính phủ. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Quan tâm kiểm tra, đôn đốc tiến độ thu nợ nền các cụm, tuyến dân cư vượt lũ để đảm bảo nguồn trả nợ vay đầu tư tôn nền cụm, tuyến dân cư vượt lũ đúng hạn. Có giải pháp xử lý khoanh nợ gốc và lãi còn phải trả đối với việc thu hồi nợ trạm bơm điện trên địa bàn tỉnh để không phát sinh lãi mới, giảm bớt khó khăn về ngân sách cho địa phương.


Bên cạnh đó, cần tập trung thực hiện giải pháp để cải thiện các chỉ tiêu, chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang còn giảm điểm, còn yếu kém liên quan đến từng lĩnh vực, để có giải pháp khắc phục hiệu quả trong năm 2017.


Có giải pháp xử lý khẩn cấp, hạn chế tình trạng sạt lở bờ sông, đảm bảo an toàn đê bao, tính mạng và tài sản của người dân, tạo mọi điều kiện để các hộ dân ra khỏi vùng sạt lở, có nơi ở ổn định lâu dài. Nghiên cứu sắp xếp, quản lý hiệu quả các quỹ tài chính địa phương, đồng thời sớm thành lập Quỹ tài chính của tỉnh để hỗ trợ cho các đối tượng là cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã vay vốn hoặc bảo lãnh tín dụng hoặc hỗ trợ lãi suất sau đầu tư.


Cần tập trung, triển khai thực hiện tốt kế hoạch tăng trưởng tín dụng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn vay và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng; tăng cường thanh tra, kiểm tra quản lý chặt chẽ hóa chất độc hại bị lạm dụng, bảo quản, chế biến thực phẩm, đặc biệt là đối với mặt hàng phân bón, thuốc trừ sâu giả nhập khẩu góp phần ổn định thị trường, giảm thiệt hại cho nông dân trong sản xuất.


Tăng cường chỉ đạo các sở ngành, địa phương có giải pháp kiểm soát khối lượng khai thác cát của các doanh nghiệp được cấp phép, các phương tiện khai thác cát trái phép, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm./.

Bài, ảnh   VŨ HÙNG 

các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh