Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Trung tâm Chính phủ điện tử - Cục Tin học hóa báo cáo kết quả xây dựng Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh An Giang

14/05/2018

(Cổng TTĐT AG)- Chiều ngày 11/5/2018, tại phòng họp Văn phòng UBND tỉnh đã diễn ra buổi họp báo cáo kết quả xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh An Giang phiên bản 1.0 do Trung tâm Chính phủ điện tử - Cục Tin học hóa triển khai xây dựng.

Tham dự cuộc họp có sự tham gia của ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp; Bà Mai Thùy Ngân - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Chính phủ điện tử - Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông; Ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Đại diện lãnh đạo các Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Viễn Thông An Giang cùng tham dự.

Tại buổi họp, bà Mai Thùy Ngân - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Chính phủ điện tử báo cáo sơ bộ nội dung triển khai xây dựng Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh An Giang. Theo đó, kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh là cơ sở cho các cơ quan nhà nước lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT); xây dựng và phát triển ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh An Giang phù hợp với Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.

Kiến trúc tổng thể chính quyền điện tử thể hiện thiết kế tổng thể các thành phần trong hệ thống Chính quyền điện tử, chức năng và mối quan hệ giữa các thành phần và đạt được các mục đích nhằm tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư, đảm bảo triển khai ứng CNTT đồng bộ; tiết kiệm chi phí, thời gian... Đó là căn cứ để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có thể phối hợp và triển khai để hình thành một hệ thống CNTT chung cho toàn tỉnh, tối ưu về nguồn lực đầu tư, mang lại sự hài hòa giữa lợi ích của từng cơ quan, đơn vị và lợi ích chung trong toàn tỉnh.

 

Trên cơ sở nội dung báo cáo, các thành viên tham dự có ý kiến trao đổi thêm về việc xây dựng khung kiến trúc nhằm làm rõ các nội dung còn vướng mắc.

Kết thúc buổi họp, ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh An Giang phiên bản 1.0 và đề nghị bộ phận Văn phòng UBND tỉnh sớm tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh An Giang phiên bản 1.0 nhằm góp phần thúc đẩy ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh, nâng cao chỉ số CCHC tỉnh trong những năm tiếp theo./.


Tin, ảnh: ĐV
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh