Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

An Giang triển khai thực hiện hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

15/05/2018

(Cổng TTĐT AG)- Ngày 14/5/2018, Văn phòng UBND tỉnh có công văn truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 62/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ đúng theo quy định.

Theo Nghị định 62 của Chính phủ,  đối tượng được hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi bao gồm: Toàn bộ diện tích đất nông nghiệp phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm; diện tích đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm; diện tích đất làm muối; toàn bộ diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao hoặc công nhận cho hộ nghèo; diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức giao đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân nông dân được Nhà nước giao hoặc công nhận đất để sản xuất nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân là xã viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã, nông trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật...

Mức hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với đất trồng lúa tại khu vực miền núi cao nhất là 1,8 triệu đồng/ha/vụ; tại đồng bằng sông Hồng cao nhất là 1,6 triệu đồng/ha/vụ; tại Trung du Bắc Bộ và Bắc khu IV cao nhất là 1,4 triệu đồng/ha/vụ; tại khu vực Nam khu IV và Duyên hải miền Trung cao nhất là 1,4 triệu đồng/ha/vụ; khu vực Tây Nguyên cao nhất là 1,6 triệu đồng/ha/vụ; tại Đông Nam Bộ cao nhất là 1,3 triệu đồng/ha/vụ; tại đồng bằng sông Cửu Long cao nhất trên 01 triệu đồng/ha/vụ.

Mức hỗ trợ đối với diện tích trồng mạ, rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày kể cả cây vụ Đông được tính bằng 40% mức hỗ trợ đối với đất trồng lúa. Mức hỗ trợ áp dụng đối với sản xuất muối được tính bằng 2% giá trị muối thành phẩm....

Các mức hỗ trợ trên là mức tối đa dựa trên giá tối đa, áp dụng đối với từng biện pháp tưới tiêu, từng vùng và được tính ở vị trí cống đầu kênh của tổ chức hợp tác dùng nước đến công trình đầu mối của công trình thủy lợi. Mức hỗ trợ thực tế phải căn cứ vào tỷ lệ được hỗ trợ và mức giá cụ thể do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định đối với tổ chức khai thác công trình thủy lợi Trung ương và UBND cấp tỉnh quyết định đối với tổ chức khai thác công trình thủy lợi địa phương tại thời điểm hỗ trợ.

Tin HY
Nguồn CV số 2218/VPUBND-KTTH ngày 14/5/2018; NĐ số 62/2018/NĐ-CP ngày 02/5/2018
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh