Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

An Giang công nhận làng nghề “Lợp lươn Cần Đăng”

11/08/2017

(Cổng TTĐT AG)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi vừa ký Quyết định công nhận làng nghề “Lợp lươn Cần Đăng”. Thuộc ấp Cần Thới, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Theo Quyết định này, Phó Chủ tịch Lâm Quang Thi yêu cầu làng nghề “Lợp lươn Cần Đăng” tổ chức sản xuất, kinh doanh phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật và tiêu chí làng nghề do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành.

Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ tạo điều kiện cho làng nghề phát triển.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có trách nhiệm tổ chức công bố quyết định, quản lý hoạt động và đầu tư phát triển làng nghề phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Hải Nhu
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh