Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Tri Tôn: Thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động tiếp công dân của HĐND và đại biểu hội đồng nhân dân

28/08/2017

(Cổng TTĐT AG)- Trong thời gian qua, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) và các đại biểu HĐND huyện đã xây dựng và duy trì lịch tiếp công dân theo quy định. Phần lớn các nội dung khiếu nại, kiến nghị của cử tri đã được tổng hợp, chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đảm bảo đúng thời gian quy định.

Thực hiện Nghị quyết số 759/2014/NQ-UBTNQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thường trực HĐND huyện đã ban hành Kế hoạch hoạt động tiếp công dân của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân huyện khóa XI, nhiệm kì 2016-2021 và ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của Hội đồng nhân dân huyện ban hành quy chế tiếp công dân của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bên cạnh đó, về công tác tổ chức, phân công đại biểu tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư: 

Thường trực Hội đồng nhân dân có trách nhiệm tổ chức để đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp công dân; xây dựng các quy định, thủ tục về tiếp công dân bảo đảm đúng pháp luật và phù hợp với tình hình của địa phương; sắp xếp lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân; bố trí công chức có đủ trình độ, năng lực và am hiểu về pháp luật để làm nhiệm vụ tiếp công dân; tổ chức để đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp công dân tại nơi tiếp công dân ở địa phương mà đại biểu ứng cử.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân có lịch tiếp công dân hàng tháng. Tùy theo yêu cầu của công việc, Chủ tịch Hội đồng nhân dân sẽ bố trí số lần tiếp công dân trong tháng. Chủ tịch Hội đồng nhân dân có thể ủy nhiệm cho Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân hoặc Ủy viên của Thường trực Hội đồng nhân dân tiếp công dân, nhưng ít nhất mỗi quý Chủ tịch Hội đồng nhân dân phải bố trí thời gian 01 ngày để trực tiếp tiếp công dân.

Theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện tổ chức tiếp công dân định kỳ hàng tháng tại trụ sở Ban Tiếp công dân huyện và trụ sở UBND các xã, thị trấn nơi đại biểu ứng cử; phân công đại diện tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở Ban Tiếp công dân huyện. Đại biểu HĐND huyện thực hiện việc tiếp công dân theo sự bố trí của Thường trực HĐND huyện. 

Về trách nhiệm tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh; tổ chức nghiên cứu, chuyển đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền và theo dõi, đôn đốc giám sát việc giải quyết:

Thường trực HĐND, đại biểu HĐND huyện chịu trách nhiệm tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tổ chức nghiên cứu; chuyển đơn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền giải quyết; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình thì người tiếp công dân báo cáo người có thẩm quyền để nghiên cứu, xem xét, giải quyết hoặc phân công bộ phận nghiên cứu, xem xét, giải quyết; Trường hợp kiến nghị, phản ánh không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình thì người tiếp công dân chuyển đơn của người kiến nghị, phản ánh đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền để nghiên cứu, tiếp thu, xem xét, giải quyết.

Về công tác tham mưu, giúp việc của Văn phòng HĐND-UBND huyện: Vào tháng 10/2014, UBND huyện đã thành lập Ban Tiếp công dân huyện; bổ nhiệm và phân công 01 Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện làm Trưởng Ban tiếp công dân. Đồng thời Văn phòng HĐND-UBND huyện đã bố trí 01 phụ trách công tác tiếp công dân thường xuyên, trực tiếp tham mưu, theo dõi việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện được niêm yết công khai tại Trụ sở tiếp công dân huyện, xã, thị trấn; đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện và được thông tin rộng rãi trên Đài truyền thanh huyện. Địa điểm tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện được bố trí và sử dụng chung Trụ sở tiếp công dân huyện, đảm bảo về cơ sở vật chất khi tiếp công dân.

Nhìn chung, Thường trực HĐND và các đại biểu HĐND huyện đã tham gia tiếp công dân nghiêm túc, theo đúng lịch tiếp công dân được phân công. Thường trực HĐND cấp xã đã thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý đơn thư; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư của các cơ quan thuộc thẩm quyền.

Kết quả thực hiện viêc tiếp công dân: Từ tháng 7/2014 đến ngày 30/6/2017. Thường trực HĐND và đại biểu HĐND cấp huyện đã tổ chức tiếp công dân được 220 lượt công dân. Tổng số tiếp nhận 45 đơn, phân loại đơn nội dung (Các nội dung đơn qua tiếp công dân chủ yếu là: Tranh chấp đất đai, đề nghị được cấp GCNQSDĐ, phản ánh việc thực hiện các thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai chậm so với quy định …). Qua đó đã chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyền 45 vụ việc đã giải quyết 40/45 đơn đạt tỷ lệ 88,8%.

Về tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: Tiếp nhận 17 đơn qua đường Bưu điện nội dung đơn khiếu nại có liên quan đến lĩnh vực đất đai, khiếu nại bồi hoàn giải tỏa, chế độ thương binh liệt sĩ và một số lĩnh vực xã hội khác. Phân loại đơn: 17 đơn khiếu nại và đã chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 17 đơn, báo cáo phản hồi kết quả giải quyết, đạt 87,87%. Nhìn chung, công tác tiếp dân được tổ chức khá chu đáo, đảm bảo theo luật định, tuy nhiên việc giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết của một số đơn vị có trách nhiệm vẫn còn chậm so với thời gian quy định.

Theo đánh giá của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, hiện nay một số đại biểu HĐND huyện tham gia tiếp công dân theo sự phân công còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới./.

VŨ HÙNG 
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh