Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Từ ngày 01/7/2018, áp dụng quy định hỗ trợ chi phí cung cấp thông tin cho các khu vực khó khăn

13/06/2018

(Cổng TTĐT AG)- Ngày 14 tháng 5 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 46/2018/TT-BTC quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao chụp và gửi thông tin theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Luật Tiếp cận thông tin được ban hành ngày 14/5/2018. Thông tư 46/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.    Đối tượng áp dụng của Thông tư bao gồm: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin; Cơ quan nhà nước, đơn vị đầu mối cung cấp thông tin và cán bộ làm đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước; Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc cung cấp thông tin.

     Thông tư quy định cụ thể chi phí cung cấp thông tin như sau: (1) Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin (gọi là người yêu cầu cung cấp thông tin) không phải trả phí, lệ phí cung cấp thông tin nhưng phải trả chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin yêu cầu cung cấp, cụ thể: Chi phí in, sao, chụp thông tin; Chi phí gửi thông tin yêu cầu cung cấp; Người yêu cầu cung cấp thông tin không phải trả chi phí gửi thông tin yêu cầu cung cấp qua mạng điện tử, fax.

     Theo đó, Bộ Tài chính đưa ra mức hỗ trợ chi phí cung cấp thông tin cho các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, cụ thể: Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn có mức thu bằng 70% mức thu theo quy định; Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có mức thu bằng 50% mức thu theo quy định; Nhà nước không thu các khoản phí cung cấp thông tin khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu mà chỉ thu các khoản chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin yêu cầu cung cấp.

     Chi phí in, sao, chụp thông tin thực hiện theo mức quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư./.

                                                                        Tấn Mẫm
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh