Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Gia hạn Thông báo số 09/TB-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Mở rộng Ban Chỉ huy quân sự thành phố Long Xuyên

04/06/2018

(Cổng TTĐT AG)- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa có thông báo gia hạn Thông báo số 09/TB-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh đến các chủ sử dụng đất về chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án Mở rộng Ban Chỉ huy quân sự thành phố Long Xuyên tại phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên.

Diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 43.657 m2 (gồm: 14.151 m2 đất trồng cây hàng năm do hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng và 29.506 m2 đất quốc phòng do Nhà nước quản lý) tại phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên được xác định theo Bản đồ trích đo địa chính, tỷ lệ 1:1000 do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 16 tháng 01 năm 2015.

    Kế hoạch thời gian:

    Hiện nay đã hoàn thành công tác kiểm kê khối lượng thiệt hại về đất, tài sản gắn liền với đất và niêm yết, lấy ý kiến của các hộ dân về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

    Từ ngày 04 tháng 6 năm 2018 đến ngày 02 tháng 7 năm 2018 Thông báo chủ trương gia hạn thu hồi đất.

    Từ ngày 03 tháng 7 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2018 trình phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường.

    Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất sau 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp kể từ ngày Thông báo số 09/TB-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn và theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn, người có đất bị thu hồi sẽ được khen thưởng theo quy định./.

Thành Khởi
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh