Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

An Giang: Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc lá bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng

08/02/2018

(Cổng TTĐT AG)- Ngày 06/02/2018, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh ban hành kế hoạch Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc lá bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng. Thời gian thực hiện kế hoạch từ nay đến ngày 15/12/2019.

Ảnh minh họa. Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

Mục đích nhằm kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh trái phép các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Thiết lập trật tự kỷ cương, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh trong sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên thị trường, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, chống ô nhiễm môi trường, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp chân chính, nông dân và sức khỏe cộng đồng.

 Cụ thể, thanh tra, kiểm tra, rà soát toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh về công tác cấp phép, sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh; công tác kiểm nghiệm, kiểm định, hậu kiểm, tái kiểm theo thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị chức năng đối với phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Tổng kiểm tra, rà soát tất cả các doanh nghiệp, cơ sở, cá nhân sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; xác định những doanh nghiệp chấp hành đúng pháp luật, những doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm.

Bên cạnh đó, tập trung thanh tra, kiểm tra, điều tra, xác minh làm rõ các vụ việc phức tạp, nổi cộm để chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản qui phạm pháp luật nhằm khắc phục những bất cập, sơ hỏ và hoàn thiện cơ sở pháp lý quản lý nhà nước về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Thường xuyên cập nhật thông tin, tổ chức tuyên truyền để các doanh nghiệp, cơ sở, cá nhân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, không sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh và không sử dụng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; những khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân để tham mưu về chủ trương, giải pháp phát triển bền vững thị trường phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong thời gian tới.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ngành, các lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ được giao, gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trước ngày 12/01/2018 để theo dõi; chủ trì, phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Định kỳ hàng quý, 6 tháng, các sở, ngành, các lực lượng chức năng tổng hợp, báo cáo kết quả và tổ chức sơ kết 01 năm, tổng kết 02 năm thực hiện kế hoạch bằng văn bản riêng gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh./.

Nguồn: KH số 12/KH-BCĐ ngày 06/02/2018
Công Gion
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh