Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

An Giang thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện

12/09/2017

(Cổng TTĐT AG)- Để triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh An Giang đã yêu cầu thực hiện nghiêm một số nội dung như sau:

Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể: Tổ chức quán triệt Chỉ thị số 34/CT-TTg đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị mình. Qua đó, yêu cầu nghiêm chỉnh thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm theo tinh thần của Chỉ thị số 34/CT-TTg. 

Khi xây dựng kế hoạch mua sắm phương tiện, thiết bị cho cơ quan, đơn vị phải tuân thủ Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

 UBND các huyện, thị xã, thành phố: Định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng điện của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trong phạm vi quản lý.

Chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các doanh nghiệp sản xuất và hộ gia đình trên địa bàn phải nghiêm chỉnh thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ đạo các đơn vị phát thanh, truyền thanh trên địa bàn lồng ghép nội dung tuyên truyền về Chỉ thị số 34/CT-TTg vào chương trình truyền thanh ở các phường, xã, thị trấn. Qua đó, vận động các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ hưởng ứng cuộc vận động toàn dân thực hiện tiết kiệm điện vì lợi ích gia đình và xã hội. 

Đặc biệt, trong các tháng mùa khô hằng năm, cần tăng cường thời lượng đưa tin, phát sóng các nội dung tuyên truyền về tình hình thiếu điện, thiếu nước do biến đổi khí hậu; tuyên truyền về các giải pháp tiết kiệm điện để người dân quan tâm, nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Nguồn từ Công văn số 1567/UBND-KTN ngày 08/9/2017 của UBND tỉnh
Văn Dũng
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh