Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Ban kinh tế - ngân sách thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017

12/07/2017

(Cổng TTÐT An Giang) - Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh vừa tổ chức cuộc họp thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 trình tại kỳ họp lần thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh sắp tới.

Kết quả, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 5,29% cao hơn mức tăng của năm trước (cùng kỳ năm 2016 tăng 4,58%). Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,92%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 6,82% và khu vực dịch vụ tăng 7,04%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục theo hướng tích cực, trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 29,96% (cùng kỳ 30,94%); khu vực công nghiệp - xây dựng, chiếm 14,52% (cùng kỳ 13,71%); khu vực dịch vụ, chiếm 53,70% (cùng kỳ 53,98%); thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm, chiếm 1,82% (cùng kỳ 1,37%).

Công tác quản lý, điều hành ngân sách đạt kết quả tốt, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ chi theo dự toán đã được bố trí và thực hiện các nhiệm vụ chi đột xuất theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Tình hình tồn quỹ ngân sách cấp tỉnh và cấp huyện luôn đảm bảo để chi kịp thời cho các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách…, đúng quy định Luật ngân sách nhà nước. Tổng thu ngân sách từ kinh tế địa bàn đạt 3.270 tỷ đồng, đạt 61,3% dự toán năm, bằng 117% so cùng kỳ; tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 4.927 tỷ đồng, đạt 42% dự toán, đạt 113,8% so cùng kỳ. 

Thu hút được 326 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 31,45% so cùng kỳ, tổng vốn đăng ký mới của các doanh nghiệp là 2.201 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 132,61%. Bên cạnh đó, thu hút đầu tư được 42 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư 4.583 tỷ đồng. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã tập trung giải quyết được nhu cầu ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống; nhiều giải pháp kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp đã được triển khai thực hiện, từng bước đáp ứng với nhu cầu phát triển.

Bên cạnh những kết quả đạt được Ban kinh tế - ngân sách nhận thấy kinh tế tỉnh nhà cần được tập trung thảo luận, tìm biện pháp khắc phục như:

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Tỉnh ủy về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn chậm, sự liên kết giữa hộ dân với doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu còn gặp nhiều khó khăn; công tác kêu gọi đầu tư thực hiện chuỗi liên kết sản xuất gắn tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế, quy mô thực hiện mô hình nông nghiệp còn nhỏ lẻ… Thực hiện hợp đồng liên kết bao tiêu sản phẩm giữa doanh nghiệp, Hợp tác xã và nông dân ở một số nơi vào thời điểm biến động bất thường của thị trường vẫn còn tình trạng “bẻ kèo” trong mua bán nông sản, khi giá mua của thị trường cao hoặc thấp hơn giá hợp đồng. 

Công tác xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm chủ lực của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu định hướng sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu nên người nông dân còn lúng túng trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Gói 3.000 tỷ đồng cho vay phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chưa giải ngân được dự án nào vì thủ tục rườm rà, bó buộc; việc triển khai các gói tín dụng cho vay ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch (gói tín dụng 100.000 tỷ) còn chậm. Việc thực hiện Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn do không đảm bảo nguồn vốn để triển khai thực hiện Nghị quyết.

Tiến độ thực hiện dự án đóng cửa, xử lý ô nhiễm môi trường các bãi rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh được quan tâm. Tuy nhiên, do không dự báo trước những khó khăn, tính toán thiếu chu đáo nên tiến độ vẫn còn chậm. Giá cát xây dựng trên địa bàn tỉnh biến động, tăng đột biến ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án, công trình. Tình trạng khai thác cát sông trái phép vẫn còn diễn biến phức tạp.

Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2016 có tăng hạng nhưng không đáp ứng như kỳ vọng, chỉ số Cải cách hành chính chậm cải thiện, giảm 4 bậc.

Tại cuộc họp, Ban kinh tế - ngân sách cũng cơ bản thống nhất với nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, đề xuất một số giải pháp như sau: 

Một, Tập trung chủ động công tác phòng, chống lũ và gia cố các tuyến đê bao bảo vệ sản xuất lúa Hè Thu, đảm bảo ăn chắc vụ Thu Đông; tiếp tục áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất; tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi.

Hai, Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đẩy mạnh việc hỗ trợ, đào tạo, tập huấn và chuyển giao đến người nông dân các giải pháp kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; triển khai nhanh các chính sách để phát triển sản xuất tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Tập trung triển khai thực hiện các đề tài, dự án, kế hoạch, mô hình thuộc lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; rà soát lại cơ chế chính sách để có bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp; đồng thời tập trung bố trí nguồn lực, tạo ra sức lan tỏa hơn nữa để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09/NQ-TU ngày 27/6/2012 của Tỉnh ủy.

Ba, Tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. Kiên quyết xử lý đối với chủ đầu tư nếu dự án chậm quyết toán nhiều năm theo quy định tại Chỉ thị số 15/2014/CT-UBND ngày 20/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước. Thường xuyên theo dõi tiến độ triển khai thi công các công trình, dự án bị ảnh hưởng cát xây dựng; giám sát việc cung ứng cát đảm bảo về khối lượng và giá cho các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; có giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng.

Bốn, Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về khai thác tài nguyên, khoáng sản và môi trường, nhất là việc khai thác cát trái phép. Đồng thời, có kế hoạch cân đối, quản lý các nguồn cát đáp ứng cho nhu cầu xây dựng trên địa bàn tỉnh. Có giải pháp tháo gỡ khó khăn cũng như xử lý tình trạng biến động của cát xây dựng trên địa bàn tỉnh…

Năm, Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đóng cửa xử lý ô nhiễm môi trường các bãi rác; đồng thời, tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp các ngành liên quan trong việc lập, thẩm định, phê duyệt, lựa chọn đơn vị tư vấn và phương thức lựa chọn nhà thầu đảm bảo quy định, phù hợp tình hình địa phương nhằm tránh việc điều chỉnh phê duyệt lại dự án nhiều lần, nhà thầu không phù hợp dẫn đến chậm tiến độ dự án, lãng phí thời gian và ngân sách.

Sáu, Tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp về quản lý, điều hành thu, chi tài chính ngân sách; tập trung điều hành chi thường xuyên theo dự toán được duyệt, thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí; thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu ngân sách của các địa phương; đặc biệt quan tâm đến những địa phương có một số khoản thu cân đối ngân sách có khả năng đạt thấp; đồng thời xây dựng kế hoạch khai thác tăng thu, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, huy động kịp thời các nguồn thu vào ngân sách.

Bảy, Tập trung thực hiện giải pháp để cải thiện các chỉ tiêu, chỉ số năng lực cạnh tranh giảm điểm, còn yếu kém liên quan đến từng lĩnh vực, để có giải pháp khắc phục hiệu quả trong năm 2017 nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư. Đẩy mạnh việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch thực hiện “Năm doanh nghiệp” tỉnh An Giang. 

Tám, Có giải pháp xử lý khẩn cấp, hạn chế tình trạng sạt lở bờ sông, đảm bảo an toàn đê bao, tính mạng và tài sản của người dân, tạo mọi điều kiện để các hộ dân ra khỏi vùng sạt lở, có nơi ở ổn định lâu dài. Nghiên cứu sắp xếp, quản lý hiệu quả các quỹ tài chính địa phương, đồng thời sớm thành lập Quỹ tài chính của tỉnh để hỗ trợ cho các đối tượng là cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã vay vốn hoặc bảo lãnh tín dụng hoặc hỗ trợ lãi suất sau đầu tư.
Chín, Tập trung, triển khai thực hiện tốt kế hoạch tăng trưởng tín dụng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn vay và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng; tăng cường thanh tra, kiểm tra quản lý chặt chẽ hóa chất độc hại bị lạm dụng, bảo quản, chế biến thực phẩm, đặc biệt là đối với mặt hàng phân bón, thuốc trừ sâu giả nhập khẩu góp phần ổn định thị trường, giảm thiệt hại cho nông dân trong sản xuất. Tăng cường chỉ đạo các sở ngành, địa phương có giải pháp kiểm soát khối lượng khai thác cát của các doanh nghiệp được cấp phép, các phương tiện khai thác cát trái phép, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đây là những nội dung sẽ được Ban kinh tế - ngân sách trình bày tại diễn đàn kỳ họp lần thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh, diễn ra từ ngày 13/7 đến 14/7/2017.


VŨ HÙNG 
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh