Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Quy định về nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và chính sách hỗ trợ, can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại

15/05/2017

(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 09 tháng 5 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 56/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em về các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và chính sách hỗ trợ, can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; chăm sóc thay thế cho trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc bảo đảm để trẻ em được tham gia vào các vấn đề về trẻ em.

     Đối tượng áp dụng của Nghị định này là các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân được quy định tại Điều 3 Luật Trẻ em.

     Theo đó, trẻ em được coi là bị xâm hại tình dục trong các trường hợp: Trẻ em bị hiếp dâm; Trẻ em bị cưỡng dâm; Trẻ em bị giao cấu; Trẻ em bị dâm ô;  Trẻ em bị sử dụng vào mục đích mại dâm, khiêu dâm dưới mọi hình thức. Khi phát hiện hoặc có thông tin về hành vi xâm hại hoặc có nguy cơ trẻ em bị xâm hại trong các trường hợp nêu trên thì tổ chức, cá nhân phải báo ngay cho Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em hoặc cơ quan có thẩm quyền tại địa phương. 

     Bên cạnh đó, Nghị định đã quy định cụ thể nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, bao gồm: Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ; Trẻ em bị bỏ rơi; Trẻ em không nơi nương tựa; Trẻ em khuyết tật; Trẻ em nhiễm HIV/AIDS; Trẻ em vi phạm pháp luật; Trẻ em nghiện ma túy; Trẻ em phải bỏ học kiếm sống chưa hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở; Trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bị bạo lực; Trẻ em bị bóc lột; Trẻ em bị xâm hại tình dục; Trẻ em bị mua bán; Trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo; Trẻ em di cư, trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác định được cha mẹ hoặc không có người chăm sóc.

     Ngoài ra, Nghị định cũng quy định một số các thông tin về bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em sau đây cũng phải được bảo vệ trên môi trường mạng: Tên, tuổi, đặc điểm nhận dạng cá nhân, hình ảnh cá nhân; Tài sản cá nhân; Thông tin về nơi ở, quê quán, trường, lớp, kết quả học tập…

     Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017.


                                                                                    Tấn Mẫm
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh